Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Solceller – Montera

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Solcellspaneler och solfångare kräver bygglov men det finns undantag som du kan läsa om här.

Självservice

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)

Anmälan om förhandsbesked

Solfångare och solcellspaneler som inte kräver bygglov

Solfångare eller solcellspaneler som du monterar utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • de ska följa byggnadens/takets form.
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • att solcellspaneler och solfångare inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Det är bygglovsbefriat att uppföra solceller och solfångare om:

 • de är placerade utanför planlagt område
 • de placerade inom område med detaljplan om panelen följer fasaden eller formen på taket.
 • de uppförs fristående på marken.

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om bygglov för solfångare eller solceller ska du bifoga följande handlingar:

 • Situationsplan i skala 1:400/1:500 som visar placering med mått utsatta.
 • Produktblad som visa utformning och utseende på solpanelerna.
 • Fasadritning på berörda fasader där solpanelerna är inritade.
 • Förslag till kontrollplan – ibland har vi möjlighet att bevilja startbesked i samband med bygglovsbeslutet och då kräver det att du redan vid ansökan har lämnat in en kontrollplan.

Om kontrollplaner och mallar

Publicerad 2020-02-21 kl 16:30
Uppdaterad 2021-01-13 kl 09:14