Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Upphandling och inköp

Kontakt

Robert Aradszky
Upphandlingsstrateg
040-626 83 97
robert.aradszky@svedala.se

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Staten, landstingen och kommunerna upphandlar allt ifrån kontorsmaterial, livsmedel, konsulttjänster och byggentreprenader. Vi gör varje år inköp för uppskattningsvis 480 miljoner kronor och handlar med över 2 000 leverantörer.

Eftersom det är allmänhetens pengar som finansierar inköpen, så måste den offentlig sektorn följa andra regler än privata aktörer när de ska upphandla. Lagen om offentlig upphandling, LOU bygger på EU-direktiv och ser i princip likadant ut inom hela EU. Grundprinciperna är att en upphandling ska genomsyras av lika-behandling, transparens, proportionalitet, ömsesidigt erkännande och icke-diskriminering. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och uppträda professionellt. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten utifrån ställda villkor.

I Sverige finns Upphandlingsmyndigheten till stöd och råd åt upphandlande myndigheter. Upphandlingsmyndigheten har även information om hur offentlig upphandling ska gå till på sin webbplats.

Upphandlingsmyndighetens webbplats

Som upphandlande myndighet har vi ansvar för att våra upphandlingar annonseras.

Publicerad 2016-04-07 kl 15:41
Sidansvarig: Robert Aradszky
Uppdaterad 2018-05-14 kl 13:55