Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skyltar – Sätta upp, flytta eller ändra

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

När du ska sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt kräver det oftast bygglov. Det som vi räknar som skylt kan vara en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Självservice

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)

Anmälan om förhandsbesked

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt

Att sätta upp en skylt kan betyda att du monterar den på en byggnad, en anläggning eller placerar den fristående på marken. Du kan även montera den på ett plank, en mur, ett staket eller hissa upp den i en flaggstång. Om du byter placering på en skylt räknar vi det som att skylten är ny. Att väsentligt ändra innebär till exempel att en befintlig skylt ändrar storlek eller utseende. Utseendeförändringar kan till exempel betyda att du ändrar texten, färgen eller ljusstyrkan på skylten. Om ändringen är väsentlig kräver det bygglov.

Bygglovsbefriade skyltar

Vissa skyltar kan du sätta upp, flytta och ändra utan att söka bygglov. Här ser du en lista över dessa typer av skyltar eller skyltningar.

 • Arean på skylten är högst 1,0 kvm.
 • Skyltar för tillfälliga evenemang under högst fyra veckor.
 • Orienteringstavlor och har en area på högst 2,0 kvm.
 • Skyltar inomhus
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • Nationsflaggor, flaggor med kommunvapen eller liknande.
 • Vägmärken, tilläggstavlor eller andra anordningar för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90).
 • Sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjöfart enligt sjötrafikförordningen (1986:300).

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om bygglov skyltar ska du bifoga följande handlingar:

Situationsplan i skala 1:400/1:500

 • Visa var du ska placera skylten på tomten och ange mått till tomtgräns.

Ritningar i skala 1:100

 • Utseende av skylten framifrån med texten utskriven.
 • Måttsatt höjd och bredd samt mått från marken upp till början av skylten.

Redovisa vilken typ av skylt ansökan gäller, till exempel belyst skylt, inifrån upplyst skylt eller likande.

Publicerad 2020-02-21 kl 16:29
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:26