Stäng

Parker, torg och allmänna platser

Floraparken. Foto: Svedala kommun

Kontakt

Johanna Eriksson
Gatu- och parkchef
040-626 82 12
johanna.eriksson@svedala.se

Ett besök på en lekplats, en stunds avkoppling i en park eller varför inte en promenad. Vår förhoppning är att kommuninvånare i alla åldrar ska vilja använda våra offentliga miljöer för rekreation, lek, natur- och kulturupplevelser.

Parkenheten ansvarar för de gröna ytorna i kommunen. Vi har 1 280 000 kvadratmeter gräsmatta, 250 000 kvadratmeter buskage och häckar, 5 300 kvadratmeter rabatter och 4 200 träd att sköta. Dessutom har vi skötsel av blomsterurnor, fontäner, parker, kompostanläggningen, bänkar och bord, tömning av papperskorgar och hundlatriner samt ett 70-tal lekplatser.

Dammar och fiske

Här finns även ett flertal dammar som sköts av parkenheten. I dem råder fiskeförbud. Det enda undantaget där fiske får förekomma är i dammen vid återvinningscentralen på Ågatan.

Ansvar för hårda ytor

Gatuenheten ansvarar för de hårda ytorna. 

Om Gatuenheten och deras ansvarsområde

Synpunkter och felanmälan

Vill du anmäla ett fel eller har du synpunkter som rör våra gator, torg och parker? Gå in på vår sida för felanmälan och synpunkter.

Anmäla fel och synpunkter

Publicerad 2016-03-23 kl 13:48
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2023-10-18 kl 10:43