Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Pool och pooltak

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

När du ska bygga en pool är det några saker som du behöver tänka på. Det är viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Du behöver inte bygglov för poolen men däremot kräver vi det för pooltak.

Självservice

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)

Anmälan om förhandsbesked

Pool

När behöver jag bygglov för att bygga en pool?

Du behöver oftast inte söka bygglov för att bygga en pool. Du kan behöva marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Vi kan kräva en anmälan om du ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Det är viktigt att tänka på hur du utformar och placerar din pool eftersom vi ofta kräver att du söker bygglov om du ska bygga ett pooltak.

Utformning och säkerhet

En pool ska skyddas så att människor och djur inte kommer till skada. Väljer du att inte ha pooltak ska du täcka poolen med en presenning eller ett skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn. Du bör inhägna poolen med ett staket som är minst 90 centimeter högt och som barn inte kan klättra på eller krypa under. Barn ska inte kunna öppna grinden i staketet.

Pooltak

Pooltak kräver oftast bygglov och räknas in i din byggrätt, det vill säga hur mycket du får lov att bygga på din tomt. Du kan inte placera ett bygglovspliktigt pooltak på så kallad prickad mark, mark som du inte får bygga på, och du får inte heller placera det närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inget annat står beskrivet i detaljplanen.

Pooltak utan bygglov

Du behöver inte ansöka om bygglov om pooltaket är lägre än 90 cm på den högsta punkten, då är det bygglovsbefriat. Ett bygglovsbefriat pooltak kan du placera på prickmark och närmare grannen, om grannen godkänner det. Däremot kan du inte placera pooltaket närmare fastighetsgränsen mot gata eller parkmark än 4,5 meter, om inte detaljplanen medgett det.

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om bygglov för pool och pooltak ska du bifoga följande handlingar:

Situationsplan i skala 1:400/1:500

  • Rita in pooltaket in på situationsplanen.
  • Ange mått på pooltaket och till tomtgränser.

Ritning på pooltaket

  • Utseendet av pooltaket ska framgå tydligt. Skicka eventuellt med en broschyr för att tydliggöra utseendet och utformningen av pooltaket.
  • Skicka in en sektionsritning av pooltaket. En sektionsritning visar ett tvärsnitt av pooltaket. Ange den högsta höjden.
Publicerad 2020-02-21 kl 16:29
Uppdaterad 2020-12-16 kl 06:24