Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Utanför planlagt område

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

För fastigheter som ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser och inte inom sammanhållen bebyggelse prövar vi ny- och tillbyggnader i varje enskilt fall.

Självservice

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)

Anmälan om förhandsbesked

Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt. Om du vill bygga, riva eller göra andra förändringar på din fastighet utvärderar vi dina planer med hjälp av översiktsplaner. Om du ska bygga nytt på tidigare obebyggd fastighet kan det vara bra att ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov.

Om din fastighet ligger utanför planlagt område och inte inom sammanhållen bebyggelse kan du få göra en bygglovsbefriad tillbyggnad. Nämnden har beslutat att en sådan bygglovsbefriad tillbyggnad högst får vara 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsyta, dock maximalt 40 kvm. Avstånd till tomtgräns ska vara 4,5 meter.

Utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse kan du göra en bygglovsbefriad komplementbyggnad. Storleken på komplementbyggnaden ska bero på storleken på huvudbyggnaden. Komplementbyggnaden får högst vara 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsyta, dock maximalt 40 kvm. Avstånd till tomtgräns ska vara 4,5 meter om inte grannen godkänner närmare placering.

Åtgärderna gäller en gång per fastighet för ett en- eller tvåbostadshus utanför planlagt område eller sammanhållen bebyggelse.

Du kan ta reda på om din fastighet ligger i eller utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser genom att titta i kartan för gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser

Publicerad 2020-02-21 kl 16:30
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:29