Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Inköp, regler och policy

Kontakt

Robert Aradszky
Upphandlingsstrateg
040-626 83 97
robert.aradszky@svedala.se

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Staten, landstingen och kommunerna upphandlar allt ifrån kontorsmaterial, livsmedel, konsulttjänster och byggentreprenader. Vi gör varje år inköp för uppskattningsvis 480 miljoner kr och handlar med över 2 000 leverantörer.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Den offentliga sektorn måste följa andra regler än privata aktörer när de ska upphandla. Lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger på EU-direktiv och ser i princip likadant ut inom hela EU. Grundprinciperna är att en upphandling ska genomsyras av likabehandling, transparens, proportionalitet, ömsesidigt erkännande och icke-diskriminering. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och uppträda professionellt. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten utifrån ställda villkor. Från och med första januari 2017 har en ny lag trätt i kraft, lagen heter 2016:1145.

Notisums webbplats – Lagboken på nätet

Ramavtal

När kommunen kontinuerligt behöver handla samma typ av vara eller tjänst tecknar kommunen ramavtal. Ramavtalet tecknas mellan en eller flera leverantörer och en eller flera upphandlande myndigheter. Kommunen tecknar ramavtal i samordnade upphandlingar, regionalt i samarbete med bland annat Kommunförbundet Skåne och nationellt genom till exempel Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ramavtal sker också i samarbete med andra grannkommuner.

Inköpspolicy

Alla upphandlingar och inköp av varor, tjänster och entreprenader ska utföras utifrån behov som uttrycks av kommunens inköpspolicy. Mål och särskilda villkor för upphandling och inköp ska följa de lagar och bestämmelser som finns och genomföras i enlighet med kommunens inköpspolicy. Policyn är fastställd av kommunfullmäktige.

Inköpspolicy i Svedala kommun

Publicerad 2016-03-24 kl 13:48
Sidansvarig: Robert Aradszky
Uppdaterad 2018-05-14 kl 14:10