Stäng

Borgerlig vigsel

Foto: Therese Winberg/Scandinav bildbyrå

Kontakt

En borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag då du och din partner ingår ett juridiskt giltigt äktenskap. Vi erbjuder möjlighet att ingå borgerlig vigsel i kommunhuset, men också eventuellt på annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren. Här finns information om hur det går till.

Att göra innan vigseln

  1. Ansök om hindersprövning och vigselintyg hos Skatteverket.
  2. Boka tid med vigselförrättare och boka plats för vigseln.
  3. Skicka kopior på hindersprövning, vigselintyg, information om två vittnen samt datum och ort för vigseln till Kundservice.

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel och Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun. Kommunen tar inte ut någon avgift för vigsel. Men vigselförrättaren har rätt till körersättning om ni inte vigs i kommunhuset. Kostnaden för körersättning ska ni som viger er ansvara betala direkt till vigselförrättaren. Fråga vigselförrättaren om körersättning.

Ansök om hindersprövning och vigselintyg

För att få gifta sig krävs ett intyg från Skatteverket. Blankett för ansökan om hindersprövning kan du hämta på Skatteverket eller på deras hemsida. Bägge partner ska skriva under blanketten. Intyget från Skatteverket är giltigt under fyra månader.

När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Skatteverket skickar intygen hem till er och de är giltiga i fyra månader. Ni ska även anmäla till Skatteverket vilket efternamn ni båda ska bära. Ni ska i god tid före vigseln skicka kopia på vigselintyg och hindersprövning till Kundservice i Svedala kommun.

Webbplats Skatteverket

Boka vigseln

När du vill boka en vigsel kontaktar du en vigselförrättare. Ni bestämmer dag och tid tillsammans. Vill du boka ett rum i kommunhuset kontaktar du Kundservice efter att ha bokat tid med en vigselförrättare. 

Vigselförrättare i Svedala kommun

Utse plats för vigseln

Ni som par bestämmer själva var ni vill bli vigda. Vigseln kan även ske i kommunhuset i Svedala på vardagar kl 11-16, eller någon annanstans. 

Vigseltext

Textens som vigselförrättaren ska läsa upp vid vigseln finns i en förordning om vigsel. Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare

Utse två vittnen

Under vigseln medverkar två vittnen som ska vara utsedda av paret. Vittnena ska vara 18 år och myndiga. Kommunen kan bistå med vittnen om vigseln äger rum i kommunhuset under arbetstid. Alla ska ha med sig giltig legitimation till vigseln.

Vad gäller för mig som utländsk medborgare

För dig som är utländsk medborgare gäller särskilda regler. Kontakta Skatteverket eller hemlandets ambassad/konsultat för information om vilka regler som gäller. Om du är i behov av tolk ordnar du detta själv. Ange tolkens namn och adress vid bokningstillfället. Det kan till exempel vara en vän eller släkting som hjälper till. Blivande makar får inte tolka åt varandra. Utländska medborgare får vara vittnen.

Personuppgifter

För att genomföra en vigsel behöver Kundservice, Svedala kommun och vigselförrättaren era personuppgifter. Uppgifterna kommer vi att lämna vidare till Skatteverket och Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och behandlar uppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen.

Ljust konferensrum med vita gardiner

Vigselrum Svedala kommunhus

Publicerad 2016-03-23 kl 11:25
Uppdaterad 2023-10-23 kl 11:45