Stäng

Funktionsnedsättning

Foto: Apelöga/Scandinav

Kontakt

Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Öppettider
Måndagar kl 08:00-17:00
Tisdagar kl 08:00-17:00
Onsdagar kl 08:00-17:00
Torsdagar kl 08:00-17:00
Fredagar kl 08:00-15:00

Med hjälp av LSS (Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade) kan du som har en omfattande funktionsnedsättning få stöd och service i vardagen.

Att leva med en funktionsnedsättning kan innebära att man har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk karaktär.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

I kommunen finns ett antal organisationer och föreningar för personer med funktionsnedsättning .

Kommunens föreningsregister

Vård och omsorgsplan 2020-2023

Ny Vård och omsorgsplan är antagen av kommunfullmäktige 1 april 2020 och gäller från 1 april 2020.

Vård och omsorgsplan 2020-2023

Publicerad 2016-03-23 kl 11:27
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-07-05 kl 10:21