Stäng

Regionalt samarbete

Kontakt

MalmöLundregionen, MLR, är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Tillsammans tar MalmöLundregionen fram övergripande strategier, lyfter upp hela regionens styrkor och bredd samt samarbetar i praktiska frågor.

MalmöLundregionens handlingsplan togs fram 2012 och är organisationens huvudsakliga styrdokument tillsammans med verksamhetsplanen. Utöver att peka ut och beskriva Fysisk planering och infrastruktur, Arbetsmarknad och utbildning samt Näringsliv som prioriterade utvecklingsområden, betonas vikten av att samarbeta i praktiska frågor. Det läggs även vikt vid att profileringsarbete bedrivs.

Fokusfrågor har MalmöLundregionen arbetat med sedan 2015. De är tidsbegränsade och fokuserade inriktningar inom ramen för de prioriterade utvecklingsområdena. Av tre fokusfrågor hör två (långsiktig Kompetensförsörjning samt Sysselsättning och arbetsmarknad) till utvecklingsområde Arbetsmarknad och utbildning, medan den tredje (stimulera ökat bostadsbyggande) är kopplat till Fysisk planering. Samtidigt ska det betonas att det inte finns några vattentäta skott, flertalet fokusfrågor berör flera olika verksamheter.

Näringslivsgruppen och ÖP-gruppen är MalmöLundregionens två permanenta arbetsgrupper. Här drivs mycket av organisationens verksamhet. Grupperna har både en egeninitierad verksamhet, samt genomför projekt som kopplas till till exempel fokusfrågor eller andra strategiska inriktningar.

Webbplats MalmöLundregionen

Publicerad 2017-01-18 kl 17:08
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2024-02-02 kl 15:40