Stäng

Våld i nära relationer

Foto: Calle Bredberg

Kontakt

Socialtjänsten Svedala kommun
040-626 80 00
Öppettider
Måndagar kl 08:00-16:30
Tisdagar kl 08:00-16:30
Onsdagar kl 08:00-16:30
Torsdagar kl 08:00-16:30
Fredagar kl 08:00-15:00
Sociala jouren Syd
Övrig tid och vid nödsituation
112

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Våldet drabbar främst kvinnor och barn och våldsutövaren är oftast en man. Män kan också vara utsatta för våld i en nära relation och våldet är en kränkning av de mänskliga rättigheterna oavsett vilket kön eller könstillhörighet personen har som utsätts. Barn som utsatts för brott och dennes närstående är offer för brott och har rätt att få det stöd och den hjälp som de behöver.

Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående. En närstående relation innefattar en nära och förtroendefull relation.

Stöd och behandling

Socialsekreterare på Vuxenenheten erbjuder stöd och behandling för vuxna som är eller har varit utsatta för våld samt för personer som utövar våld. Skyddat boende kan erbjudas vid behov. Socialsekreterare på Barn och familjeenhet ansvarar för att barn erbjuds stöd och behandling.

Vänd dig till socialtjänsten om du

  • känner dig otrygg, rädd eller hotad i en nära relation
  • är utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld av närstående
  • lever eller har levt i en destruktiv relation
  • utövar fysiskt och/eller psykiskt våld mot närstående
  • har barn som upplever eller har upplevt våld i hemmet.

Socialtjänsten i Svedala kan erbjuda

  • skyddat boende för våldsutsatta och deras barn
  • rådgivning
  • krisbearbetning
  • individuella samtal
  • gruppverksamhet

Svedala kommun samarbetar med Trelleborgs familjevåldsgrupp.

Det finns en särskild handlingsplan, Våld i nära relationer, som är fastställd i kommunfullmäktige 8 juni 2016. Hör av dig om du vill ta del av denna plan.

Kontaktuppgifter för dig som är i akut behov av hjälp

Publicerad 2016-05-23 kl 13:22
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-07-05 kl 10:22