Stäng

Samhällsutveckling och hållbarhet

Illustration: Sandellsandberg

Kontakt

Vision 2045 - det goda livet. Svedala kommuns översiktsplan bygger på det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt. En vision är något man vill uppnå, en ledstjärna och en framtidsbild att sträva mot.

Vision 2045 ger bilden av Svedala kommun år 2045, i ett antal punkter. Visionspunkterna är resultatet av återkommande diskussioner mellan politiker och tjänstepersoner i Svedala kommun.

År 2045…

  • … är Svedala en attraktiv och växande småstad med cirka 30 000 invånare.
  • … drar Svedala nytta av sitt centrala läge i Öresundsregionen och har goda kommunikationer i form av tåg, cykel, buss, flyg och bilvägar. 
  • … erbjuder Svedala kommun attraktiva, tillgängliga boendemiljöer präglade av blandad bebyggelse.
  • … har Svedala kommun ett aktivt helhetstänkande när det gäller barn och ungdomar.
  • … känner sig medborgarna i Svedala trygga där de bor och när de rör sig i olika miljöer i kommunen samt bidrar aktivt till kommunens ständiga utveckling av den lokala demokratin.
  • … är Svedala en av regionens mest företagsvänliga kommuner.
  • … är Svedala en aktiv och engagerad kommun där utvecklingen sker i balans med omgivningen.
  • … är Svedala en kommun där det goda livet och en hållbar utveckling går hand i hand

Läs mer i Svedala kommuns översiktsplan

Publicerad 2016-03-23 kl 13:45
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-08-10 kl 11:22