Stäng

Samhällsutveckling och hållbarhet

Illustration: Sandellsandberg

Så här ser vi Svedala kommun i framtiden.

År 2025…

  • är Svedala en attraktiv och växande kommun med cirka 25 000 invånare.
  • är Svedala en aktiv och engagerad kommun där utvecklingen sker i balans med omgivningen.
  • är Svedala kommun en av regionens mest företagsvänliga kommuner.
  • drar Svedala kommun nytta av sitt centrala läge i Öresundsregionen och har goda kommunikationer i form av tåg, buss, flyg och bilvägar.
  • har detta utvidgat arbetsområdet och ger pendling
  • erbjuder Svedala kommun attraktiva, tillgängliga boendemiljöer präglade av blandad bebyggelse.
  • har Svedala kommun ett aktivt helhetstänkande när det gäller barn och ungdomar.
  • känner sig medborgarna i Svedala kommun trygga där de bor och när de rör sig i olika miljöer i kommunen
  • bidrar aktivt till kommunens ständiga utveckling av den lokala demokratin.

Om Svedala kommuns vision i översiktsplanen

Publicerad 2016-03-23 kl 13:45
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-04-27 kl 16:29