Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Samhällsutveckling och hållbarhet

Illustration: Sandellsandberg

Så här ser vi Svedala kommun i framtiden.

År 2025…

  • är Svedala en attraktiv och växande kommun med cirka 25 000 invånare.
  • är Svedala en aktiv och engagerad kommun där utvecklingen sker i balans med omgivningen.
  • är Svedala kommun en av regionens mest företagsvänliga kommuner.
  • drar Svedala kommun nytta av sitt centrala läge i Öresundsregionen och har goda kommunikationer i form av tåg, buss, flyg och bilvägar.
  • har detta utvidgat arbetsområdet och ger pendling
  • erbjuder Svedala kommun attraktiva, tillgängliga boendemiljöer präglade av blandad bebyggelse.
  • har Svedala kommun ett aktivt helhetstänkande när det gäller barn och ungdomar.
  • känner sig medborgarna i Svedala kommun trygga där de bor och när de rör sig i olika miljöer i kommunen
  • bidrar aktivt till kommunens ständiga utveckling av den lokala demokratin.

Om Svedala kommuns vision i översiktsplanen

Publicerad 2016-03-23 kl 13:45
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-04-27 kl 16:29