Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Takkupa och frontespis

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Du måste ansöka om bygglov om du önskar att uppföra en takkupa eller frontespis. Du kan även uppföra en attefallstakkupa utan bygglov.

Självservice

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)

Anmälan om förhandsbesked

Viktigt att tänka på vid uppförande av takkupa eller frontespis

 • Takkupan/frontespisen får inte blir för stor och dominerande.
 • Detaljplanen styr hur stor takkupa/frontespis du får uppföra.
 • Omfånget på takkupan/frontspisen minskar om du minskar isoleringen i dess väggar och tak.
 • Kupan/frontespisen blir lägre om den invändiga höjden i den är lägre än höjden i övrigt på ovanvåningen. 210 centimeter är lämpligt mått.
 • Fönstret i en kupa/frontespis bör vara mindre än fönstren i bottenvåningens fasad.
 • Använd lämpligt och traditionellt material i dess sidoväggar till exempel trä, plåt eller zinkplåt.
 • Taket kan med fördel ha samma färg som taket på byggnaden.
 • Det är vanligast med lutande tak i riktningen av takfallet, men du kan även göra halvrunda takkupor så kallade homejor eller takkupor med sadeltak.
 • Undvika stora takskägg.

Du kan även uppföra en takkupa utan bygglov, en så kallad attefallstakkupa, om du uppfyller vissa kriterier.

Mer information om attefallstakkupa (attefallsåtgärder)

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om bygglov för takkupa eller frontespis ska du bifoga följande handlingar:

 • Situationsplan i skala 1:400/1:500 - visa var på tomten byggnaden är placerad samt markera takkupa/ frontespis.
 • Fasadritningar i skala 1:100 på samtliga fasader som takkupan/frontespisen syns, oftast tre fasader.
 • Planritning i skala 1:100 - måttsätt och visa vilka rum som blir berörda och hur utrymmet blir påverkat.
 • Sektionsritning i skala 1:100 genom takkupan/frontespisen.
 • För att få startbesked direkt i samband med bygglovet kräver vi oftast en konstruktionsritning och förslag på en kontrollplan.

Om kontrollplaner och mallar

Publicerad 2020-02-21 kl 16:30
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:27