Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ändrad användning

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Om du planerar att ändra användningen av en byggnad helt eller delvis kan det kräva bygglov. En ändrad användning kan till exempel vara att du ska göra delar eller hela din bostad till affär, butik eller till kontor eller att din affär ska göras om till restaurang.

Självservice

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)

När behöver jag ansöka om bygglov?

Det är detaljplanen som styr om du får lov att ändra hela eller en del av din byggnad till ett annat ändamål. Är du osäker på om den tilltänkta ändringen kräver bygglov kontakta oss för vägledning.

Om du ska göra mindre förändringar i ett användningsområde i en byggnad, till exempel om du vill göra om en del av din bostad till ett hemmakontor eller göra om en sommarstuga till helårsbostad, kräver det normalt inte bygglov. Om du ändrar till exempel planlösning, ventilation, vatten och avlopp eller liknande så kan åtgärden bli anmälningspliktig.

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om ändrad användning ska du bifoga följande handlingar:

Verksamhetsbeskrivning

  • Beskriv verksamheten du ska bedriva.
  • Ange antal anställda som verksamheten ska ha och hur många kunder som du beräknar besöka verksamheten.
  • Ange öppettider.
  • Ange om eventuellt avfall uppkommer.

Situationsplan i skala 1:400/1:500

  • Redovisa alla befintliga byggnader på fastigheten.
  • Markera tydligt vilken byggnad eller vilken del av byggnaden som du ska bedriva verksamheten i.
  • Redovisa parkeringsplatser.

Planritning  i skala 1:100

  • Redovisa befintlig planlösning.
  • Markera tydligt eventuell ändring av planlösning.
Publicerad 2020-02-21 kl 16:30
Uppdaterad 2020-11-19 kl 14:16