Stäng

Lämna anbud

Kontakt

Robert Aradszky
Upphandlingsstrateg
040-626 83 97
robert.aradszky@svedala.se

Som anbudsgivare är det mycket du ska tänka på då du ska lämna anbud. Använd listan här för att säkerställa att du får med all information i ditt anbud.

Det här ska du tänka på som anbudsgivare:

 • Läs snarast möjligt igenom förfrågningsunderlaget ordentligt. Anbudsgivaren kan till exempel bara ha en viss tid på sig att ställa frågor på underlaget och det kan ta tid att skaffa begärda dokument.
 • Följ förfrågningsunderlagets disposition/uppställning så långt som möjligt.
 • Svara på alla frågor som ställs och lämna alla uppgifter/dokument som begärs.
 • Uppfyll alla ovillkorliga krav. Anbudet kommer att förkastat om dessa krav inte är uppfyllda.
 • Var noggrann och ange allt som kan vara av vikt för bedömningen av anbudet. När anbudet är inlämnat får kompletteringar och ändringar endast göras om det rör sig om uppenbara felräkningar/felskrivningar.
 • Lämna uppgift om anbudsgivarens/företagets fullständiga adress, fax- och telefonnummer, mejladress, namn på den som kan lämna upplysningar om anbudet och organisationsnummer.
 • Behörig person/firmatecknare ska lämna in anbudet.
 • Se till att anbudet registreras i rätt tid. Anbud som inte är kommunen tillhanda på den dag som angives i förfrågningsunderlaget får inte behandlas.

Vad händer när du har skickat in anbudet?

När vi har fått ditt anbud sker följande:

 • Anbudet öppnas. Idag sker det elektroniskt via upphandlingsverktyget e-avrop.
 • Anbudet kontrolleras så att alla begärda uppgifter och dokument finns med, att ovillkorliga krav är uppfyllda och inget behöver förtydligas.
 • Kommunen gör en kontroll av de företag som har lämnat in anbud, med hjälp av skatteverket för att kontrollera så att leverantören har F-skatt och är registrerade för moms.
 • Anbuden utvärderas i enlighet med de utvärderingskriterier som angivits i förfrågningsunderlaget.
 • Tilldelningsbeslut fattas.
 • Tilldelningsbesked tillsammans med beslutsmotivering skickas ut till samtliga som lämnat anbud.
 • Avtal skrivs och undertecknas.

Upphandlingsmyndighetens webbplats

Publicerad 2016-05-18 kl 15:08
Sidansvarig: Robert Aradszky
Uppdaterad 2023-10-27 kl 11:26