Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vuxenutbildning

Kontakt

Maria Mogensen
Studie- och yrkesvägledare
040-626 87 79
maria.mogensen@svedala.se
Mirlinda Iberdemaj
Biträdande rektor Vuxenutbildning
040–626 87 87
mirlinda.iberdemaj@svedala.se
Alexander Magnusson
Rektor Nils Fredriksson Utbildning
040 – 626 87 85
alexander.magnusson@svedala.se

Nils Fredriksson Utbildning (NFU) erbjuder vuxenutbildningar på komvux, grundvux, svenska för invandrare samt olika yrkesutbildningar inom barnomsorg/skola och vård och omsorg.

De här vuxenutbildningarna erbjuder NFU:

  • GrundVux är en förberedande utbildning för dig som behöver läsa in delar av grundskolan.
  • GyVux – här läser du på gymnasienivå och kan välja mellan alla de kurser vi erbjuder på gymnasienivå. Förutom enstaka kurser har vi kurspaket inom en rad olika områden. Titta på vår hemsida för mer information
  • SFI - Svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge dig som vuxen invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket.

Nils Fredriksson Utbildning sätter elevernas och omvärldens krav främst när unika studielösningar utformas. Du som elev erbjuds flera valmöjligheter och det finns en stor tilltro till elevens förmåga att själv ta ansvar för sina studier. Dina egna önskemål står i fokus och du kan själv utforma din studieplan..

Om vuxenutbildningar på NFUs webbplats

 

 

Folkbokförd i Svedala och vill studera i annan kommun

Om du bor i Svedala kommun och vill studera på komvux i annan kommun ska du använda ansökningsformulär från den kommun du söker till. Ansökningsformuläret skickas till vuxenutbildningen i Svedala. I Svedala beslutas om din ansökan kan godkännas och beslutet skickas sedan vidare till den sökta kommunen. Du kommer att få besked om du är antagen från kommunen du sökt till. Till ansökan ska bifogas: betygskopior, personbevis och personligt brev med motivering eller syfte med sökt utbildning eller kurs.

Skicka din ansökan till: 

Maria Mogensen
Studie- och yrkesvägledare
Nils Fredriksson Utbildning
Svedala kommun
233 80 Svedala

Studiemedel

Studerar du på komvux, folkhögskola eller gymnasiet? Från och med 1 juli det år du fyller 20 kan du få studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste ansöka om att få studiemedel.

Om studiemedel på CSNs webbplats

Validering

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de fått på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetsliv, i hemmet eller i föreningslivet. I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har. Genom att utgå från vad den vuxne har med sig undviker man att göra studietiden onödigt lång.

En validering ska utgå från elevens förutsättningar och behov och kan ske inom ramen för alla kurser inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. En elev som genomgått en validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen när det gäller den delen av kursen.

Du kan läsa mer om validering på Skolverkets webbplats eller kontakta studie- och yrkesvägledare på NFU.

Om validering på Skolverkets webbplats

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är vuxenutbildning för personer över 20 år som har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Särvux är till för dig som saknar, behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Särvux kurser ger kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan (träningsskola och grundsärskola) och i gymnasiesärskolans nationella program. En individuell studieplan görs i samarbete mellan elev och lärare. Svedala kommun har inte någon egen särvuxutbildning utan samarbetar med grannkommuner om behov av plats på särvux finns.

Om särvux på Skolverkets webbplats

Publicerad 2016-03-23 kl 11:12
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2020-11-12 kl 09:22