Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skorsten och eldstad – Installera eller ändra

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Du behöver göra en anmälan till oss vid nyinstallation eller ändring av din befintliga eldstad, öppna spis, kamin, kakelugn och/eller skorsten. Detta gäller för alla typer av byggnader. Du kan behöva söka bygglov när du ska bygga en utvändig rökkanal/skorsten.

Självservice

Bygganmälan för eldstad

Installera eller ändra en eldstad

Vi räknar braskaminer, pelletseldade kaminer, kökspannor och insatser som eldstad eller rumsvärmare. Vid uppförande av en eldstad i nya byggnader finns det krav på utsläpp och verkningsgrad.

När behöver jag göra en anmälan?

Du behöver göra en anmälan:

 • när du installerar en ny eldstad eller rökkanal (skorsten).
 • när du byter ut en befintlig eldstad, om det kräver murningsarbete eller förändring av rökgastemperaturen.
 • när du byter till annat bränsleslag som innebär förändringar av rökgastemperaturen.

När behöver jag söka bygglov?

Vi kräver bygglov om du ska montera en ny utvändig skorsten inom tättbebyggt område, då vi räknar det som en väsentlig fasadändring. Din granne ska ge sitt skriftliga tillstånd om du monterar skorstenen närmare grannfastigheten är 4,5 meter, genom att signera med namnförtydligande på framsidan av bygglovsritningarna.

Att bygga en skorsten

När du ska bygga en skorsten så finns det regler för hur du ska utforma den.

 • Skorstenen ska vara minst 1 meter över takytan, men det finns inget krav på att den ska sticka över nocken.

Så här går det till när du ska installera en eldstad

 1. Välj typ av kamin eller panna.
 2. Kontakta sotaren för att rådgöra om du kan använda befintlig skorsten och bestäm höjden, placering av rensningsluckor och eventuellt stege med mera på den nya skorstenen.
 3. Ta fram ritningar och handlingar enligt Handlingar du behöver vid anmälan.
 4. Gör din anmälan via vår självservice och bifoga underlagen.
 5. Du får ett mottagningsbevis som svar på att vi mottagit din anmälan.
 6. Om din anmälan inte är komplett kan du behöva komplettera den. Du får, i så fall, ett brev om vad vi saknar för att din anmälan ska bli komplett.
 7. Handläggning av ditt ärende startar.
 8. Om du lämnat in förslag på kontrollplan med din anmälan kan du få startbesked i samband med beslutet.
 9. Beställ installationen.
 10. Fyll i kontrollplanen efterhand som arbetet går framåt och kontroller utförs.
 11. Efter du avslutat installationen ska sakkunnig besiktiga och täthetsprova anläggningen.
 12. Skicka in undertecknad och ifylld kontrollplan samt sotarintyg.
 13. Du får ett slutbesked.
 14. Nu får du börja elda!

Handlingar du behöver vid anmälan

Du bifogar följande handlingar vid anmälan:

 • Planritningar i skala 1:100 som redovisar tydligt eldstadens placering. Redovisa placering av rökkanal i de våningsplan som är berörda.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som redovisar tydligt var du ska placera skorstenen.
 • Prestandadeklaration.
 • Förslag till kontrollplan.

Kontrollplan för eldstad

För att få starbesked behöver du uppföra ett förslag till enkel kontrollplan och bifoga den till din anmälan.

Du ska fylla i kontrollplanen och förslaget bör innehålla minst:

 • Uppgifter om fastigheten.
 • Uppgifter om ansvarig och utförare av installationen.
 • Avstånd till brännbara byggnadsdelar.
 • Skorstenshöjd.
 • Tillträdesanordningar på tak.
 • Sotarintyg
 • Överensstämmelse med anmälan.

Om kontrollplaner och mallar

Publicerad 2020-02-21 kl 16:29
Uppdaterad 2020-11-27 kl 07:30