Stäng

Om kommunen

Kommunhuset i Svedala. Foto: Niklas Michin Aristoy, Svedala kommun

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

"I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet". Det är Svedala kommuns politiska vision 2023-2026 som är framtagen och beslutad av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 22 juni 2022 om vision och kommunövergripande mål för Svedala kommun.

Till visionen finns fyra målområden med kommunövergripande mål.

  • Service och bemötande
  • Attraktiv näringslivskommun 
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Ett hållbart Svedala

Läs mer om vår vision och målområden

Översiktsplan

Översiktsplan 2018 ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Översiktsplanen bygger på det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt. 

Svedala kommuns översiktsplan – Det goda livet

Publicerad 2016-03-23 kl 14:02
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-08-23 kl 15:05