Stäng

Om kriget i Ukraina och hur det påverkar Svedala kommun

Svedalas och Ukrainas flagga

Kriget i Ukraina har fört med sig stora humanitära konsekvenser. UNHCR bedömer (15 mars) att 3 miljoner människor befinner sig på flykt från området. Vår kommun påverkas primärt genom de flyktingar som hamnar här och de insatser som görs i mottagandet. Kriget har även aktualiserat många andra frågor och på denna sida vill vi svara på så många som möjligt.

Vad händer med flyktingar som kommer till Svedala kommun? 

Migrationsverket har vänt sig till Skånes kommuner och bett om hjälp att ordna tillfälliga akutboenden till flyktingar från Ukraina. Behovet av husrum är stort, och det väntas öka ytterligare. Svedala kommun har även börjat förbereda organisationen för att vara i beredskap att ta emot asylsökande som kan komma med flyg till Malmö Airport. 

 – Detta är en allvarlig situation. Självklart vill vi hjälpa människor som tvingas fly från sina hem på grund av kriget. Svedala kommun iordningsställer i dagsläget cirka 30 tillfälliga boendeplatser. Vi jobbar för fullt för att ha de klara så fort som möjligt, grundutrustning som möbler och annat måste dock inhandlas först, säger socialchef Leena Berlin Hallrup. 

Migrationsverket ansvarar för stödet till flyktingarna som kommer från Ukraina, såväl ekonomiskt stöd som hjälp med boende. Det gäller samtliga flyktingar och asylsökande i Sverige.  

Vilka insatser görs för barn i förskole- och skolålder? 

Av de 3 miljoner som befinner sig på flykt är uppskattningsvis hälften barn. De barn som kommer till Svedala kommun tas emot på Välkomsten på gymnasieskolan Nils Fredriksson Utbildning (NFU) i Svedala. Där bedöms vilka kunskaper barnen har för att placera dem på rätt nivå i förskola, skola eller gymnasieskola. Dessutom genomförs hälsosamtal med alla grundskole- och gymnasieelever. Hälsokontroll för förskolebarn genomförs av barnhälsovården på vårdcentralen. Det finns också möjlighet till kontakt med kurator.

Mer information om Välkomsten för nyanlända

Vill du hjälpa till? 

Många hör av sig till oss och vill hjälpa till på olika sätt för att stödja de som söker sig till Sverige till följd av krisen i Ukraina. Vi gör det nu möjligt att samordna det engagemang som finns genom en e-tjänst. Exempel på stöd som kan komma att efterfrågas är språkhjälp, hjälp med husrum och transporter. Om du vill bidra med frivilliginsatser är du välkommen att anmäla det genom vår e-tjänst. Efter anmälan kommer vi, vid behov av din insats, att höra av oss till dig! Observera att vi kan inte ta emot kläder, mat eller andra saker. 

För närvarande finns det inte behov av frivilliginsatser. Om det blir aktuellt kan e-tjänsten öppnas upp igen.

E-tjänst: Frivilliginsatser för att stödja de som flyr krisen i Ukraina

Hur ser det ut med skyddsrum och Hesa Fredrik (VMA)? 

Svedala kommun får in en del frågor om skyddsrum och ljudsignalen Viktigt meddelande till allmänheten, även kallad Hesa Fredrik. Dessa frågor har vi bemött i denna nyhetsartikel från 9 mars 2022.  

Kortfattat är det Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum. Det är också MSB som har tagit, och tar, alla beslut gällande skyddsrum – både när det handlar om att bygga nya och att riva befintliga. Kommunen har hittills inte fått lov att ta beslut kring detta, därför har frågan heller inte kunnat prioriteras av Svedala kommun.  

Mer information om skyddsrum på MSB:s webbplats 

Om Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

VMA, eller Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö. Även här är det MSB som ansvarar för VMA-systemet och utvecklingen av det. Varningssystemet består av flera delar där den mest kända är ljudsignalen Viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. Via ljudanläggningar kan kommuner runt om i landet sända ut ljudsignaler för att varna vid allvarliga händelser.

Publicerad 2022-03-16 kl 09:57
Sidansvarig: Ingrid Greén
Uppdaterad 2022-06-27 kl 08:27