Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Kultur och fritid

Bokskogen, rekreationsområde i Torup. Foto: Kenneth Hellman

Kontakt

Annika Kraft
Biträdande utbildningschef
040-626 82 91
annika.kraft@svedala.se

Svedala kommun erbjuder ett brett utbud av fritidsaktiviteter för idrotts-, kultur- och naturintresserade. Kommunens föreningsliv är brett och skiftande och här finns lokaler och anläggningar för olika verksamheter.

Bad, friluftsliv och aktiviteter

Friluftsbad finns i tätorterna Svedala och Bara. Vid Hyby kyrka finns Pude sjö, en naturlig badsjö.

I Torups rekreationsområde finns motionsspår, dusch, bastu och servering. Skåneleden och Östersjöleden går igenom området. I området ligger också Torups slott, Statarmuseet och skolmuseet.

Svedala kommun arrangerar också simskola, sportlovs- och höstlovsaktiviteter och det populära daglägret Sommar-Sporren. Ett utbud av musik- och teaterarrangemang för både barn och vuxna finns liksom möjligheter till att se och uppleva konst. Kommunen hyr också ut lokaler för möten, fester och utställningar.

Ungas fritid

Kommunen har ett aktivt öppet och organiserat arbete med ungas meningsfulla och utvecklande fritid. Unga 13-18 år är välkomna till kommunens mötesplatser och de övriga verksamheter som bedrivs i alla tre kommundelar.

Kultur- och fritidsnämnden

I Svedala kommun är det kultur- och fritidsnämnden som politiskt hanterar biblioteks-, fritids- och kulturfrågorna. Politiskt antagna mål finns i planen för kultur, kulturskola, bibliotek och fritid.

Kultur- och fritidsplan 2016-2020

Organisation

Kultur-, fritids- och biblioteksenheten ligger organiserad under Utbildning med Johan Lundgren som utbildningschef. Chef för verksamheten är Annika Kraft, biträdande utbildningschef.

Organisationsschema Utbildning

Organisationsschema Kultur och fritid

Publicerad 2016-03-23 kl 13:33
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-09-18 kl 10:22