Svedala kommun logotyp - liggande

Kultur och fritid

Cykla i Torups rekreationsområde i bokskogen. Foto: Kenneth Hellman

Kontakt

Tomas Djurfeldt
Områdeschef Kultur och fritid
040-626 82 46
tomas.djurfeldt@svedala.se

Vi erbjuder ett brett utbud av fritidsaktiviteter för idrotts-, kultur- och naturintresserade. Kommunens föreningsliv är brett och skiftande och här finns lokaler och anläggningar för olika verksamheter.

Bad, friluftsliv och aktiviteter

Friluftsbad finns i tätorterna Svedala och Bara. Vid Hyby kyrka finns Pude sjö, en naturlig badsjö.

I Torups rekreationsområde finns motionsspår, dusch, bastu och servering. Skåneleden och Östersjöleden går igenom området. I området ligger också Torups slott, Statarmuseet och skolmuseet.

Vi arrangerar också simskola, sportlovs- och höstlovsaktiviteter och det populära daglägret Sommarkul, före detta Sommarsporren. Ett utbud av musik- och teaterarrangemang för både barn och vuxna finns liksom möjligheter till att se och uppleva konst. Vi hyr också ut lokaler för möten, fester och utställningar.

Ungas fritid

Vi har ett aktivt öppet och organiserat arbete med ungas meningsfulla och utvecklande fritid. Unga 13-18 år är välkomna till kommunens mötesplatser och de övriga verksamheter som bedrivs i alla tre kommundelar.

Kultur- och fritidsnämnden

I kommunen är det kultur- och fritidsnämnden som politiskt hanterar biblioteks-, fritids- och kulturfrågorna. Politiskt antagna mål finns i planen för kultur, kulturskola, bibliotek och fritid.

Kultur- och fritidsplan 2016-2020

Organisation

Kultur-, fritids- och biblioteksenheten ligger organiserad under verksamheten Utbildning.

Organisationsschema Utbildning

Organisationsschema Kultur och fritid

Publicerad 2016-03-23 kl 13:33
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2018-02-19 kl 16:08