Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Mur och plank

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Du kan behöva bygglov när du ska bygga en mur eller ett plank. Det är viktigt att ta hänsyn till områdets karaktär när du väljer utformning så att tomtgränsen smälter in i omgivningen.

Självservice

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Utformning

Murar och formklippta häckar ger ett stadsmässigt intryck och passar bättre i tätbebyggt område än i skogsmiljö. Den naturliga vegetationen är ofta en passande avgränsning som du i vissa fall kan kombinera med ett enkelt utformat staket. Vi ska ta stor hänsyn till områdets karaktär, såsom natur- och kulturmiljö, vid utformningen av det gemensamma gaturummet. I villaområdena bör murar eller plank endast förekomma i anslutning till skyddade uteplatser.

När behöver du söka bygglov för mur och plank?

Det kan finnas bestämmelser som reglerar hur du får bygga murar eller plank på just din fastighet. Generellt gäller att alla murar och plank utom de staket som är bygglovsbefriade kräver bygglov.

Bygglovsbefriade murar och plank

 • Plank vid uteplats om det är max 1,8 meter högt och löper max 3,6 meter ut från huset samt att du placerar det minst 4,5 meter från tomtgränsen. Gäller en- och tvåbostadshus.
 • Staket där höjden på konstruktionen inte överstiger 1,2 m från gata/grannfastighet och som är minst 30 % genomsiktligt rakt framifrån.
 • Grovmaskiga staket till exempel Gunnebostaket och armeringsjärnkonstruktioner
 • Mur upp till 0,4 m
 • Beakta sikttriangeln vid utfarter.

Riktlinjer

Vi beviljar endast i undantagsfall plank eller mur på prickad mark, det vill säga mark som du inte får bebygga. Vår policy är att inte bevilja plank eller murar som är högre än 1,8 meter.

Vi kräver en säker trafikmiljö med god sikt vid utfarter.

Mer information om sikttriangel (Om häckar och buskage på bostadsgator)

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om bygglov för mur och plank ska du bifoga följande handlingar:

Situationsplan i skala 1:500

 • Markera med dubbla linjer var på fastigheten du ska placera muren, staketet eller planket och sätt ut längd.

Ritningar på mur, staket och plank

 • Rita muren eller planket framifrån.
 • Måttsätt höjden från marknivå till murens eller plankets överkant.
 • Rita en sektion, ett tvärsnitt av muren eller planket.
 • Ange material och kulör på muren eller planket.

Andra saker att tänka på:

 • Tänk på att "finsidan" bör vara utåt om inte planket är dubbelsidigt.
 • Det finns speciella bestämmelser med sikttrianglar vid utfarter.
Publicerad 2020-02-21 kl 16:29
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:22