Stäng

Mur och plank

Kontakt

Bygg och miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Drop-in: onsdagar kl 15-17

Du kan behöva bygglov när du ska bygga en mur eller ett plank. Det är viktigt att ta hänsyn till områdets karaktär när du väljer utformning så att tomtgränsen smälter in i omgivningen.

Utformning

Murar och formklippta häckar ger ett stadsmässigt intryck och passar bättre i tätbebyggt område än i skogsmiljö. Den naturliga vegetationen är ofta en passande avgränsning som du i vissa fall kan kombinera med ett enkelt utformat staket. Vi ska ta stor hänsyn till områdets karaktär, såsom natur- och kulturmiljö, vid utformningen av det gemensamma gaturummet. I villaområdena bör murar eller plank endast förekomma i anslutning till skyddade uteplatser. Tänk på att "finsidan" bör vara utåt om inte planket är dubbelsidigt.

Riktlinjer

Vi beviljar endast i undantagsfall plank eller mur på prickad mark, det vill säga mark som du inte får bebygga. Vår policy är att inte bevilja plank eller murar som är högre än 1,8 meter. Vi kräver också en säker trafikmiljö med god sikt vid utfarter.

Mer information om sikttriangel - Om häckar och buskage på bostadsgator

När behöver du söka bygglov för mur och plank?

Det kan finnas bestämmelser som reglerar hur du får bygga murar eller plank på just din fastighet. Generellt gäller att alla murar och plank utom de staket som är bygglovsbefriade kräver bygglov.

Bygglovsbefriade murar och plank

  • Plank vid uteplats om det är max 1,8 meter högt och löper max 3,6 meter ut från huset samt att du placerar det minst 4,5 meter från tomtgränsen. Gäller en- och tvåbostadshus.
  • Staket där höjden på konstruktionen inte överstiger 1,2 m från gata/grannfastighet och som är minst 30 % genomsiktligt rakt framifrån.
  • Grovmaskiga staket till exempel Gunnebostaket och armeringsjärnkonstruktioner
  • Mur upp till 0,4 m
  • Beakta sikttriangeln vid utfarter.

Självservice

Ansökan om bygglov för mur/plank

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om bygglov vid tillbyggnad ska du bifoga de handlingar som listas nedan. Handlingar som tillhör ditt ärende ska alltid skickas till registrator.bmn@svedala.se. Har du inte möjlighet att skicka handlingarna digitalt så postar du dem till Bygg och miljö, Svedala kommun, 233 80 , Svedala.

Situationsplan i skala 1:500

  • Markera med dubbla linjer var på fastigheten du ska placera muren, staketet eller planket och sätt ut längd.

Ritningar på mur, staket och plank

  • Rita muren eller planket framifrån.
  • Måttsätt höjden från marknivå till murens eller plankets överkant.
  • Rita en sektion, ett tvärsnitt av muren eller planket. Grundläggningen ska också framgå på denna ritning.
  • Ange material och kulör på muren eller planket.
Publicerad 2020-02-21 kl 16:29
Uppdaterad 2023-04-27 kl 11:09