Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Digital anslagstavla

Detta är Svedala kommuns officiella anslagstavla.

Här hittar du tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av protokoll från kommunstyrelsens och de olika nämndernas sammanträden och övriga kungörelser och underrättelser.

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag och i den anges att  varje kommun ska ha en digital anslagstavla. Den digitala anslagstavlan ersätter den tidigare fysiska anslagstavlan.

Hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktige

Här lägger vi ut kallelser och mötesprotokoll från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse och nämnder

Här lägger vi ut mötesprotokoll från kommunens nämnder och dess utskott: kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, teknisk nämnd, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden.

 • Mötesprotokoll socialnämnden 11 april 2019

  Protokoll från Socialnämnd sammanträde den 11 april 2019 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll socialnämnden 11 april 2019 § 48, 50

  Protokoll från Socialnämnd sammanträde den 11 april 2019 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll valnämnd 11 april 2019

  Protokoll från valnämndens sammanträde den 11 april 2019 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll kultur- och fritidsnämnden 2019-04-03

  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 3 april 2019 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll bygg- och miljönämnden 2019-03-21

  Protokoll från bygg- och miljönämnden sammanträde den 21 mars 2019 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll kultur- och fritidsnämnden 6 mars 2019

  Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 mars 2019 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2019-02-21

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 21 februari 2019 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll för bygg- och miljönämnden 2019-01-24

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 24 januari 2019 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Kungörelser, underrättelser och särskilt protokollförda beslut

Här lägger vi ut information om beslut som fattats som inte anmäls till nämnd samt övriga underrättelser och kungörelser.

 • Samråd för förslag till ändring av detaljplan för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran, Svedala kommun, Skåne län

  Syftet med planen är att pröva möjligheten till uppförande av bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom del av fastigheten Svedala 25:18. Svedala kommun har tecknat ett avtal med Bovieran för att möjliggöra uppförande av tre flerbostadshus med 54 seniorlägenheter i tre våningar, grupperade runt en gemensam inglasad uteplats. Tillfart till området sker söderifrån. Parkering föreslås i anslutning till tillfarten, söder om byggnaderna. Bostäderna placeras i ett centrumnära läge med god tillgång till offentlig och kommersiell service, kollektivtrafik samt grönska och rekreation.

 • Underrättelse om granskning för ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2 "Skabersjö skola", Svedala kommun, Skåne län

  Detaljplaneändringen syftar till att pröva möjligheten att uppföra en tillbyggnad på 60 kvm på norra fasaden av byggnaden inom kryssmark i gällande detaljplan. För gällande detaljplan ska kunna möjliggöra denna prövning behöver planbestämmelse gällande begränsningar av markens bebyggnad ändras i plankartan. Kompletteringen syftar även till att ändra utfartsförbud i gällande detaljplan till att tillåta in- och utfart till befintlig parkering.

Publicerad 2017-12-01 kl 13:56
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2019-04-17 kl 22:22