Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Digital anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. Enligt den nya lagen ska den gamla, fysiska, officiella anslagstavlan ersättas med en webbaserad anslagstavla.

Vi arbetar för närvarande med övergången till digital anslagstavla. Om du vill vara säker på att få korrekt information om kungörelser och liknande är det fortfarande anslagstavlan i kommunhuset som gäller.

Hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktige

Här lägger vi ut kallelser och mötesprotokoll från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse och nämnder

Här lägger vi ut kallelser och mötesprotokoll från kommunens nämnder och dess utskott: kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, teknisk nämnd, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden.

Kungörelser, underrättelser och särskilt protokollförda beslut

Här lägger vi ut information om beslut som fattats som inte anmäls till nämnd samt övriga underrättelser och kungörelser.

  • Testrubrik

    Ingress: Testar övriga meddelande...

Publicerad 2017-12-01 kl 13:56
Sidansvarig: Martina Lindskog
Uppdaterad 2017-12-13 kl 15:24