Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Boenden, särskilda

Foto: Scandinav bildbyrå

Kontakt

Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Öppettider
Måndagar kl 08:00-17:00
Tisdagar kl 08:00-17:00
Onsdagar kl 08:00-17:00
Torsdagar kl 08:00-17:00
Fredagar kl 08:00-15:00

Här finns information om olika boendeformer som finns i kommunen och vad de innebär. Det handlar om anpassat och särskilt boende, demensboende, familjehem, gruppboende, korttidsboende, trapphusboende, trygghetsboende och äldreboende.

Med ordinärt boende menar man det egna, privata boendet. Det kan vara boende i villa, radhus eller lägenhet.

Hyror, avgifter och regler

Information om hyror, avgifter och regler Vård och omsorg

Besök på äldreboende under pandemin

Den 1 oktober hävdes besöksförbudet på landets äldreboenden. Kommunen ansvarar för att besöken sker på ett säkert sätt och samspelet mellan verksamheten och de närstående är viktigt.

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin (HSLF-FS 2020:46) för att hitta ett hållbart sätt att ta emot besökare, där risken för smittspridning minimeras.

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

Riktlinjer för att förebygga smittspridning vid besök

Ta ställning inför varje besök om du bör eller måste besöka boendet just idag. Undvik onödiga besök.

Vi rekommenderar utomhusbesök i första hand.

För att besöka våra särskilda boenden gäller följande:

  • Du måste vara frisk och symptomfri.
  • Gör en ny riskbedömning för dagen. Ställ in besöket om du har symtom.
  • Tänk på att hålla avstånd.
  • Tvätta händerna.
  • Max två besökare per gång för att undvika trängsel.
  • Använd visir under hela besöket.

Utomhusbesök och digitala besök

Vi erbjuder hjälp med att träffas digitalt med hjälp av telefon- eller videosamtal. Ur smittrisksynpunkt är detta naturligtvis det bästa sättet att hålla kontakten.

Som komplement kan ni fortsätta att träffas utomhus på distans. Det är det bästa och mest skyddade sättet att träffas fysiskt. Därför rekommenderar vi detta i första hand framför inomhusbesök.

Bokade besök

Alla besök ska förbokas. Alla besökare lämnar namn vid bokningen. Detta för att möjliggöra eventuell smittspårning.

Besökstiden är varje dag kl 13:30-18:00. Besöken bokas senast kl 15:00 dagen innan. Helgbesök bokas senast fredagen kl 15:00. Bokningarna sker via avdelningarna.

Vid besök

Invänta personal vid besök. Händerna ska tvättas inför besöket, handsprit finns tillgängligt. Visir ska bäras under hela besöket. 

Plats för besök

Om besöket sker inomhus, så ska det ske i den enskildes lägenhet eller anvisat besöksrum med möjlighet till plexiglasskärm. Promenader utomhus rekommenderas. 

Besöksrutiner kan ändras vid lokala utbrott

Riktlinjerna utvärderas fortlöpande och besöksrutiner kan ändras vid eventuella lokala utbrott. Om ett boende skulle drabbas av covid-19 kan det stängas för besök helt tills smittan stoppats och alla är friskförklarade.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta boendet för mer information om hur du kan besöka dina anhöriga.

Tack för att du tar ansvar och hjälper till att skydda de som bor på våra boenden från smitta!

Våra olika särskilda boende i Svedala kommun:

Publicerad 2016-03-23 kl 11:26
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-01-28 kl 11:09