Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Djur och lantbruk

Foto: Svedala kommun

Kontakt

Bygg och miljö kontrollerar regelbundet lantbruksverksamheter. I kontrollen ingår bland annat gödselhantering/lagring/spridning, oljecisterner och användning av bekämpningsmedel.

Tillstånd och anmälan

Verksamheter med mer än 400 DE (djurenheter) kallas för B-verksamheter och dessa kräver tillstånd av länsstyrelsen.

Prövning av miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsen Skånes webbplats

Verksamheter med mer än 100 DE kallas för C-verksamheter och dessa är anmälningspliktiga till kommunen. Du ska skicka in en anmälan till oss på Bygg och miljö i Svedala kommun, senast sex veckor innan du startar en anmälningspliktig verksamhet eller genomför en anmälningspliktig ändring.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

Övriga verksamheter kallas U-verksamheter och dessa är varken anmälningspliktiga eller behöver beviljas tillstånd. Däremot har dessa verksamheter samma skyldighet att följa miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten. 

Tillsynsavgift

Tillsyn enligt miljöbalken finansieras genom att miljöfarliga verksamheter betalar tillsynsavgift. 

C- och U-verksamheter med mer än 30 DE, har årlig tillsynsavgift. Mindre verksamheter betalar en timavgift där bland annat restid, inspektionstid, /skrivelser/beslut samt administrativt arbete ingår. 

Publicerad 2016-03-23 kl 13:44
Sidansvarig: Viktoria Olsson
Uppdaterad 2020-01-15 kl 11:32