Stäng

Kemikalier

Foto: Pixabay.  Städning med rengöringsmedel.

Kontakt

Bygg och miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Drop-in: OBS! Inställt den 12 juni. Övriga onsdagar kl 15-17 (v. 25 - 33, kl 15-16.30)

Varje dag kommer vi kontakt med kemikalier som kan skada vår hälsa och vår miljö. Såväl i utomhusmiljöer som inomhusmiljöer utsätts vi för ämnen via exempelvis rengöringsmedel, flamskyddsmedel och vattenavvisande kemikalier. För att värna om hälsa och miljö är det viktigt att hantera kemikalier på rätt sätt, inte överdosera dem, och se till att de källsorteras på rätt sätt.

Hushållskemikalier

Varje år säljs ca 40 000–50 000 ton städ- och rengöringsmedel för hemmabruk i Sverige. Överdriven användning, överdosering och bruk av onödigt starka rengöringsmedel resulterar i att stora mängder miljö­ och hälsoskadliga kemikalier i onödan släpps ut i vår natur.

Rengöringsmedel

Rengöringsmedlens kemikalier kan inte renas bort i kommunala reningsverk och hamnar därför i naturen. I hushåll med enskilt avlopp är det också stor risk för att kemikalierna läcker rakt ut i närmsta vattendrag eller sjö och stör ekosystemet. För att undvika föroreningar är det viktigt att känna till bättre alternativ.

  • Med rätt städutrustning behövs sällan kemikalier. Idag finns det städutrustning som rengör utan kemikalier, exempelvis städdukar av microfiber.
  • Om du ändå använder rengöringsmedel, se till att välja miljömärkta alternativ. Produkter med märkningarna Bra Miljöval eller Svanen innehåller till exempel inte hälsofarliga ämnen.
  • Överdosera inte rengöringsmedel eller tvättmedel.
  • Kontrollera att rengöringsmedlet källsorteras på rätt sätt, toalettrengöringsmedel och kalkborttagningsmedel räknas exempelvis som farligt avfall.

Biltvätt 

Vatten från biltvätt räknas som avloppsvatten eftersom det kan vara kraftigt förorenat. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten renas och tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

När du tvättar din bil är det viktigt att du tänker på både miljön och din egen hälsa. Det smutsiga vattnet innehåller skadliga ämnen som exempelvis kadmium, bly, nickel, krom, zink och oljerester. Utöver det används det ofta kemikalier från tvättmedlet som också följer med i tvättvattnet vidare ut i våra sjöar och hav.

Tvättar du bilen på en asfalterad uppfart eller gata rinner det förorenade vattnet rakt ner i dag- och spillvattenbrunnar, och sedan orenat ut i våra vattendrag. I en del områden är dagvattensystemet kopplat till det kommunala reningsverket. Här kan föroreningarna skada mikroorganismerna i reningsprocessen så att reningen för allt vatten försämras. 

Varken fiskar, vattenlevande växer eller människor mår bra av att vistas i vatten där det finns rester från de skadliga ämnen som sköljs ut i naturen när du tvättar bilen på fel plats. För att värna om din hälsa och vår miljö avråder vi dig från att tvätta bilen på egen uppfart eller på gatan.   

  • Använd istället en biltvätt eller tvätthall. Där renas vattnet innan det leds vidare till kommunens egna reningsverk. 
  • Om du tvättar bilen hemma någon enstaka gång bör det göras på en gräsmatta eller på grusunderlag. Då filtreras vattnet och föroreningarna kan fångas upp istället för att rinna rakt ut till dagvattnet. 
  • Undvik i bilschampo och avfettningsmedel om du tvättar bilen hemma.  
  • Använd alltid miljömärkta produkter när du tvättar din bil.

Användning av kemikalier i verksamhet

Kemikalieanvändning i samband med verksamhet eller i industrier omfattas av speciella lagar, regler och förordningar. Information om vad som gäller för dessa verksamheter finns på sidan för miljöfarlig verksamhet

 

Publicerad 2016-03-23 kl 13:44
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2023-02-06 kl 11:20