Stäng

Folkomröstning 2019

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, kommunledningskontoret
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Den 26 maj 2019 genomförde Svedala kommun en kommunal folkomröstning. Vilket föregicks av beslut i Svedala kommunfullmäktige. Medborgarna fick genom folkomröstningen ge sin röst om en eventuell etablering av en kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun. Folkomröstningen genomfördes i samband med EU-valet den 26 maj 2019.

Resultat folkomröstning 26 maj 2019

Det är kommunens fullmäktige som beslutar om en lokal folkomröstning ska äga rum, antingen på politikens eget initiativ eller på begäran från medborgarna. En folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade av medborgarna begär det och om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande. Det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar. Rösträtt har alla med rösträtt vid kommunala val i det område där folkomröstningen ska hållas.

Varför genomfördes en folkomröstning?

Efter att mer än 2 000 kommunmedborgare undertecknat en begäran om att kommunen skulle hålla en folkomröstning i frågan om etablering av ett fängelse i Svedala kommun, beslutade Svedala kommunfullmäktige 5 december 2018 att vi skulle avhålla en folkomröstning 26 maj 2019.

Innehåll röstsedel

Frågan vi ställde var: "Vill du att ett fängelse ska etableras i Svedala kommun?"

Svarsalternativen var "Ja", "Nej" och "Jag avstår från att ta ställning". 

Formuleringen "Jag avstår från att ta ställning" fungerade som en blank valsedel/röst.

Röstsedel folkomröstning – information om hur medborgarna kunde rösta i folkomröstningen

Varför erbjöd vi att rösta blankt?

Ingen kan tvingas att ha en åsikt och för att uppmuntra folk att rösta i alla fall, finns det en blank röst. Om du röstar blankt kan du göra det för att du vill markera att du har tagit del av den politiska debatten, men att du inte vill ta ställning av någon orsak. Blankröstens funktion är att erbjuda dig som inte har en åsikt att ändå rösta eftersom vi registrerar samtliga som röstar i röstlängden. En blank röst är alltid en ogiltig röst. En blank röst är en ogiltig röst i utfallet mellan Ja och Nej. Giltiga röster i den här folkomröstningen är svaren Ja och Nej. En blank röst och övriga felaktiga röster (ogiltiga) räknas med för att se hur många som deltog i valet. Om du lämnar röstsedeln utan att kryssa i någon av rutorna, anses rösten som felaktigt ogiltig.

Hur räknade vi rösterna från folkomröstningen?

I föreskrifter för folkomröstningen angav valnämnden att vi skulle dela upp rösterna i fyra högar vid sammanräkningen. Ja (giltig röst), Nej (giltig röst), Jag avstår från att ta ställning, det vill säga blank röst (ogiltig röst) samt en fjärde hög för övriga ogiltiga röster. Övriga ogiltiga röster kunde innebära att du kryssat i för många svarsalternativ, eller inga alls, eller förtidsröstat för många gånger. 

Rösterna från valdagen räknades under valnatten 26 maj 2019

Den preliminära röstsammanräkningen genomfördes på valnatten 26 maj 2019 och det preliminära resultatet meddelades på svedala.se vid cirka kl 01:00 på natten.

Förtidsröster från valdagen räknades 29 maj 2019

De förtidsröster i folkomröstningen som medborgare lämnade i annan kommun på valdagen räknade vi ihop på valnämndens onsdagsräkning 29 maj 2019 i kommunhuset i Svedala. Resultatet meddelades på svedala.se

Valnämnden granskade och räknade röster 4 juni 2019

Den lokala valnämnden utförde den slutliga granskningen och sammanräkningen av samtliga röstsedlar i folkomröstningen på tisdagen 4 juni 2019 kommunhuset i Svedala.  Resultater presenterades på svedala.se.   Valnämnden överlämnade resultatet för folkomröstningen till Svedala kommunfullmäktige 12 juni 2019. 

Samtliga tillfällen då vi räknade och granskade röstsedlarna, 26 maj, 29 maj och 4 juni 2019, var öppna för allmänheten.

Förvaring och arkivering

Protokoll, omslag, avgivna röster, kuverten till brevröster, budröster, väljarförteckningar från förtidsröstning och ambulerande röstmottagning, kopia av röstlängden, röd kasse samt kvitton från PostNord från den kommunala folkomröstningen förvaras av valnämnden till och med den 12 juni 2023. Därefter ska samtligt material förutom protokollen gallras ut. Protokollen arkiveras.

Föreskrifter om hur folkomröstningen

Valnämnden i Svedala kommun ansvarade för att genomföra folkomröstningen. Valnämnden hade för detta tagit fram föreskrifter som angav hur folkomröstningen skulle gå till.

Föreskrifter om folkomröstning i Svedala kommun

Publicerad 2019-03-13 kl 14:53
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2023-06-28 kl 15:42