Stäng

Kommunens organisation

Kontakt

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen leder. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda.

I kommunallagen, som styr kommunernas organisation och verksamhet, står att kommunerna själva får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och som inte staten eller någon annan, till exempel en annan kommun eller en region, har hand om. På denna sida publicerar vi organisationsscheman för varje del och verksamhet i Svedala kommun.

Verksamheter i kommunen

Kommunen har enligt lag ansvar för vissa verksamheter.
Här är de verksamheter som enligt lag måste finnas i en kommun

 • Avfallshantering och renhållning
 • Barnomsorg och förskoleverksamhet
 • Bibliotek
 • Hälso- och miljöskydd
 • Ordning och säkerhet
 • Plan- och byggfrågor
 • Räddningstjänst
 • Skolväsende
 • Socialtjänst
 • Vatten och avlopp
 • Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade 

Annan verksamhet som sker på frivillig grund, till exempel

 • Bostäder
 • Fritidsverksamhet
 • Kultur
 • Näringsliv

Kommunalt självstyre

Kommunallagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre. Kommunalt självstyre innebär att kommunen har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt kommunen ska sköta sina arbetsuppgifter och hur resurserna ska fördelas. Kommunfullmäktige beslutar till exempel om den kommunala skattesatensens storlek för varje år. Den kommunala självstyrelsen är grundlagsskyddad och utgör en av grundstenarna i den svenska demokratin.

Här är några av fördelarna med kommunalt självstyre

 • Medborgarna får större möjlighet att påverka beslut som rör dem och den egna kommunen
 • Självstyret minskar avståndet mellan beslutsfattare och medborgare
 • Det är en nödvändighet för en aktiv lokal demokrati
 • Självstyret medger effektivare samhällsservice och bidrar till förnyelse av den offentliga sektorn.

Så här styrs Svedala kommun

Kommunstyrelsen har den övergripande ledningen i kommunens verksamhet. De flesta ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens presidium 2023-2026

 • Ordförande i kommunstyrelsen är Erik Stoy (M)
 • 1:a vice ordförande är Sara Ripa (C)
 • 2:e vice ordförande är Ambjörn Hardenstedt (S).

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som rör verksamhetens mål, budget, skatt och i andra principiella och strategiska frågor.

Kommunfullmäktiges presidium 2022-2026 (från och med 2022-10-19) 

 • Ordförande i kommunfullmäktige är Lars Nordberg (M)
 • 1:e vice ordförande är Hans Järvestam (M)
 • 2:a vice ordförande är Hellen Boij-Ljungdell (S).

Mandatfördelning i kommunfullmäktige period 2022-2026

Den 11 september 2022 var det allmänna val till rikdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. 

Svedala kommunfullmäktige hade sitt första konstituterande sammanträde 19 oktober 2022. I kommunfullmäktige är tio partier invalda. Två av dem är lokala partier. Vissa partier har valt att ingå i valtekniskt samarbete. 

Det politiska samarbetet Femklövern (totalt 18 mandat)

 • Moderaterna 11 mandat
 • Barapartiet 2 mandat
 • Centern 2 mandat
 • Kristdemokraterna 2 mandat
 • Liberalerna 1 mandat

Valtekniskt samarbete mellan dessa fyra partierna (totalt 15 mandat)

 • Socialdemokraterna 10 mandat
 • Älska Svedala 3 mandat
 • Miljöpartiet 1 mandat
 • Vänstern 1 mandat

Parti som inte har formaliserat samarbete med annat parti 

 • Sverigedemokraterna 12 mandat.

Organisationsscheman

Ett organisationsschema eller en organisationsplan visar vilka funktioner som finns i Svedala kommuns olika delar och verksamheter.

I kommunförvaltningen arbetar tjänstepersoner som behandlar ärenden, genomför de beslut som politikerna har fattat och arbetar med den övriga verksamheten inom kommunens ansvarsområde. Chef för kommunförvaltningen och kommunledningskontoret är kommundirektör Johan Lundgren.

Publicerad 2016-03-23 kl 14:05
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2024-06-18 kl 08:33