Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kommunens organisation

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen leder. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda.

I kommunallagen, som styr regionernas och kommunernas verksamhet, står att kommunerna själva får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och som inte staten eller någon annan, till exempel en annan kommun eller en region, har hand om. På denna sida har vi publicerat ett organisationsschema för varje del och verksamhet i Svedala kommun.

Verksamheter i kommunen

Kommunen har enligt lag ansvar för vissa verksamheter.
Här är de verksamheter som enligt lag måste finnas i en kommun

 • Barnomsorg och förskoleverksamhet
 • Skolväsende
 • Bibliotek
 • Socialtjänst
 • Hälso- och miljöskydd
 • Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade
 • Avfallshantering och renhållning
 • Ordning och säkerhet
 • Plan- och byggfrågor
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp

Annan verksamhet som sker på frivillig grund, till exempel

 • Bostäder
 • Fritidsverksamhet
 • Kultur
 • Näringsliv

Kommunalt självstyre

Kommunallagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre, vilket är ett grundbegrepp i det svenska samhället. Det innebär att kommunerna har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt de ska sköta sina arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina resurser. Kommunerna själva beslutar till exempel hur stor skatten ska vara i kommunen. Den kommunala självstyrelsen är grundlagsskyddad och utgör en av grundstenarna för den svenska demokratin.

Här är några av fördelarna med kommunalt självstyre

 • Medborgarna får större möjlighet att påverka beslut som rör dem och den egna kommunen
 • Självstyret minskar avståndet mellan beslutsfattare och medborgare
 • Det är en nödvändighet för en aktiv lokal demokrati
 • Självstyret medger effektivare samhällsservice och bidrar till förnyelse av den offentliga sektorn.

Så här styrs Svedala kommun

Kommunstyrelsen har den övergripande ledningen i kommunens verksamhet. De flesta ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen mandatperioden 2019–2022

 • Ordförande i kommunstyrelsen är Linda Allansson Wester (M)
 • 1:a vice ordförande är Sara Ripa (C)
 • 2:e vice ordförande är Ronny Johnsson (SD).

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som rör verksamhetens mål, budget, skatt och i andra principiella och strategiska frågor.

Kommunfullmäktige mandatperioden 2019–2022

 • Ordförande i kommunfullmäktige är Lars Nordberg (M)
 • 1:e vice ordförande är Hans Järvestam (M)
 • 2:e vice ordförande är Steen Salling (SD).

Mandatfördelning i kommunfullmäktige period 2019–2022

Medborgarna i Svedala kommun röstade så här

 • Moderaterna 11 mandat
 • Centern 2 mandat
 • Barapartiet 2 mandat
 • Liberalerna 2 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 13 mandat
 • Socialdemokraterna 9 mandat
 • Miljöpartiet 2 mandat
 • Vänstern 1 mandat
 • Älska Svedala 2 mandat.

I kommunförvaltningen arbetar tjänstepersoner som behandlar ärenden, genomför beslut som politikerna har fattat och arbetar med den övriga verksamheten som finns inom kommunens ansvarsområde. Chef för kommunförvaltningen och kommunledningskontoret är kommundirektör Johan Lundgren.

Organisationsscheman

Ett organisationsschema eller en organisationsplan visar vilka funktioner som finns i Svedala kommuns olika delar och verksamheter.

Om kommunrevisionen

Om kommunallagen 

Publicerad 2016-03-23 kl 14:05
Sidansvarig: Håkan Järvborn
Uppdaterad 2021-09-06 kl 11:07