Stäng

Tillgänglighetsredogörelse för svedala.se

Svedala kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur svedala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på DIGGs webbplats (DIGG, Myndigheten för digital förvaltning).

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från svedala.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning på den här sidan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två dagar.

Kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Svarstiden är normalt två dagar.

Kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven.

Följande innehåll är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

 • Bilder och diagram kan sakna textalternativ.
 • En del sidor saknar meningsfull ordning på innehållet. 
 • Webbplatsen använder inte tillräckliga kontraster i komponenter och grafik.
 • Webbplatsen använder inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund. 
 • Det förekommer bilder som beskriver innehållet, istället för text. 
 • En del sidor saknar beskrivande sidtitlar. 
 • Det förekommer länktexter som inte är tillräckligt tydliga. 
 • En del sidor saknar beskrivande rubriker.
 • Innehåll i en del pdf-dokument presenteras inte korrekt.
 • Bilder i pdf-dokument saknar felaktiga textalternativ.
 • Pdf-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i pdf-dokument.
 • E-tjänsterna är på ett eller annat sätt inte helt tillgängliga. E-tjänsterna ligger i en tredje part-plattform (https://e-tjanster.svedala.se/). Tredje part ansvarar för kod och vi för innehåll. Vår ambition är att åtgärda innehåll som inte är tillgängligt.  
 • Svedala kommuns externa webbkartor är på ett eller annat sätt inte helt tillgängliga. Kartorna skapas i det webbaserade programmet ArcGIS Online (Esri), som arbetar för att fler funktioner ska tillgänglighetsanpassas i kommande programversioner. Kartorna städjer dock skärmavläsare och tabbnavigering mellan kartans funktioner. Viss kartnavigering med tangenter stödjs också.
  (skärmavläsaren ChromeVox för Chrome och NVDA för Firefox). 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 1 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Svedala kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll:

 • Texta och syntolka direktsändningar av kommunfullmäktige.
  Vi bedömer att det, med hänsyn till storleken på vår organisation och kostnaderna som det skulle innebära att göra detta, parallellt med innehållet i videon (vars väsentliga innehåll faktiskt framgår av protokollen), inte är rimligt att texta och syntolka videosändningarna. Vi väljer att låta sändningarna ligga kvar på svedala.se efter 14 dagar därför att det gör mer nytta än skada då exempelvis personer med lässvårigheter på ett enklare sätt kan ta del av besluten som fattas.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • En del pdf-dokument är av gammalt datum och uppfyller inte kraven på tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Consid har gjort regelbundna tillgänglighetsanalyser av html-koden på svedala.se för att säkerställa att den
validerar mot standarden WCAG 2.1 AA. Valideringen är en rent teknisk analys. Verktyget som använts är ”Total Validator”. Den senaste bedömningen gjordes 5 maj 2022. 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) samt använt Siteimproves automatiserade tillgänglighetstester.

Senaste bedömningen gjordes 22 september 2020 och är godkänd av Kommunikationsenheten.

Granskningsmetod

Webbplatsen publicerades den 1 juni 2016.

Redogörelsen för tillgänglighet uppdaterades senast den 22 september 2020.

Publicerad 2020-09-22 kl 15:38
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2022-08-12 kl 14:48