Stäng

Trygg och säker

Foto: Agnetha Tillnert/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Mikael Jönsson
Säkerhetschef och räddningschef
040-626 82 34
mikael.jonsson@svedala.se

Alla som bor, vistas eller arbetar i Svedala kommun ska kunna känna sig trygga och säkra. Kommunen har många olika arbetsområden och aktiviteter som arbetar mot detta mål.

Kommunens arbete och visioner för trygghet, säkerhet och skydd mot olyckor

Kommunen har långsiktiga visioner om kommunens skydd mot olyckor som stakar ut den vilja och inställning som kommunens beslutsfattare och tjänstemän ska ha med sig i sitt arbete. Här är några av de visioner som handlar om skydd mot olyckor, trygghet och säkerhet (antagna i kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor).

  • Ett av kommunens positiva kännetecken är det trygga boendet i den lilla staden.
  • Riskhänsyn till människors hälsa, liv, egendom och miljö ska tas i den fysiska planeringen på alla nivåer. Kommunen har tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys där den samlade riskbilden har analyserats och redovisats. 
  • Utbyggnad ska i kommunen göras med stor hänsyn till hälso- och trygghetsaspekter.
  • Kommuninvånare och näringsliv ska få tillgång till en hög räddningstjänstservice inom en rimlig tidsram med en hög kompetens.
  • Ingen i Svedala kommun ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
  • Ingen i Svedala kommun ska dödas eller skadas allvarligt till följd av brand.

Här på kommunens webbplats hittar du information om saker som kommunens räddningstjänst, information och rådgivning om åtgärder för att förebygga bränder och andra olyckor och kommunens trygghetsvärdar med mera.

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Trygghet, säkerhet och hjälp vid olyckor är en del av samhällets välfärd och är något som Svedala kommun arbetar med kontinuerligt och långsiktigt. Det är kommunens förtroendevalda som prioriterar mellan kommunens alla uppdrag och har genom att anta ett handlingsprogram beslutat om vilken inriktning och ambitionsnivå kommunen ska ha i dessa frågor, Handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Handlingsprogrammet är också ett sätt för de som bor, vistas eller bedriver verksamhet i kommunen att få information om viktiga frågor gällande kommunens olycksförebyggande arbete, räddningstjänstens förmåga, samverkan med andra kommuner och vilket som är den enskildes egna ansvar för sin egen och andras säkerhet.

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022 (5,2 MB)

Publicerad 2016-03-23 kl 11:24
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2022-06-08 kl 13:33