Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Trafik och gator

Foto: Svedala kommun

Kontakt

Lennart Hansson
Enhetschef Gatuenheten
040-626 82 37
lennart.hansson@svedala.se

Gatuenheten ansvarar för byggande samt drift och underhåll av kommunens gator, torg och gång- och cykelvägar.

Vi har mer än 80 kilometer gator och runt 40 kilometer gång- och cykelvägar. Vi ansvarar även för gatubelysningen, med cirka 5000 armaturer. Skötseln av kommunens gatubelysning, gatusopning och asfaltsarbeten utför upphandlade entreprenörer.

Ute på landsbygden svarar Trafikverket samt enskilda vägsamfälligheter för vägunderhållet.

Synpunkter och felanmälningar

Lämna synpunkter och felanmälningar på gator, torg och parker som vi ansvarar för

Lämna synpunkter och felanmälningar på järnväg och vägar som Trafikverket ansvarar för

Handlingar

Normbeskrivning för allmänna anläggningar i Svedala kommun

Publicerad 2016-03-23 kl 13:48
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2020-01-13 kl 15:24