Stäng

Miljöregler för verksamheter

Kontakt

Bygg och miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Drop-in: OBS! Inställt den 12 juni. Övriga onsdagar kl 15-17 (v. 25 - 33, kl 15-16.30)

Bygg- och miljönämnden är kommunal tillsynsmyndighet för verksamheter som faller inom miljöbalkens område. För företagare finns mer information om tillstånd, regler och tillsyn på våra näringslivssidor.

Miljöfarliga verksamheter är bland annat sådana som ger upphov till farligt avfall eller släpper ut avloppsvatten, fasta ämnen eller gas. Även användning av byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till störningar för omgivningen i form av buller, skakningar, ljus eller liknande är exempel på miljöfarliga verksamheter.

Det innebär att tillverkningsindustrier, verkstadsindustrier, fordonsverkstäder, lantbruk med mera räknas som miljöfarliga verksamheter. Även enskilda avloppsanläggningar och förvaring av diesel- eller eldningsolja i cisterner är exempel på miljöfarliga verksamheter. Detta gäller oavsett om det är en privatperson eller ett företag som står för verksamheten eller gör en åtgärd, till exempel installerar en värmepump eller har utrustning som bullrar.

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga, det vill säga det krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden innan verksamheten startas. Exempel på sådana verksamheter är uppläggning av avfall eller massor, biltvättar, hantering av vissa kemikalier med mera. En anmälan ska göras i god tid, cirka 6 veckor innan verksamheten ska starta.

Större verksamheter är tillståndspliktiga. Tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Miljöfarlig verksamhet, webbplats Länsstyrelsen Skåne

Publicerad 2016-05-26 kl 10:42
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2023-02-06 kl 11:20