Stäng

Familj, barn och ungdom

Foto: Kenneth Hellman

Kontakt

Socialtjänsten Svedala kommun
040-626 80 00
Telefontider
Måndagar kl 08:00-16:30
Tisdagar kl 08:00-16:30
Onsdagar kl 08:00-16:30
Torsdagar kl 08:00-16:30
Fredagar kl 08:00-15:00
Sociala jouren Syd
Övrig tid och vid nödsituation
112

Socialtjänstens huvuduppgifter är att arbeta med råd och stöd samt myndighetsutövning i sociala frågor.

Socialtjänstens öppettider

Socialkontorets öppettider är måndag till torsdag kl 8:00-16:30  samt fredag kl 8:00-15:00, telefon 040–626 80 00.

Övrig tid gäller gäller Sociala jouren Syd, larmnummer 112.

Mer information om Sociala jouren Syd

Socialtjänsten

  • Ett av socialtjänstens viktigaste arbetsområden är att se till att barn och ungdomar som bor i kommunen växer upp under trygga och goda förhållanden.
  • Till socialtjänsten kan du vända dig för att få råd och stöd i din livssituation.
  • Socialtjänsten kan ge individuellt utformade insatser efter en ansökan av den berörda familjen eller ungdomen, eller efter anmälan från någon annan verksamhet eller person. 

På följande sidor finns information om stöd som socialtjänsten kan erbjuda. Du kan även här hitta information om andra verksamheter dit barn, unga och deras familjer kan vända sig för att söka stöd.

Frågor om socialtjänstens arbete och LVU

Undrar du hur socialtjänsten arbetar och hur lagen om vård av unga (LVU) fungerar? Socialstyrelsen har sammanställt information och samlade länkar till material som rör socialtjänstens område, både på svenska och flera andra språk. Det finns även svar på frågor om LVU, lagen om vård av unga, på svenska och på andra språk.
 
Majoriteten av de insatser som socialtjänsten gör är frivilliga. Lagen om vård av unga är ett komplement till socialtjänstlagen när frivilliga insatser inte är möjliga.

Läs mer här:

Information om svensk socialtjänst på flera språk

Frågor och svar omhändertagande av barn enligt LVU

Vanliga frågor om soc

Sekretess

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen och socialtjänstens sekretess regleras i kapitel 26. Det innebär att handlingar och/eller muntliga uppgifter inte lämnas ut till någon annan om du inte har lämnat ditt samtycke till att så sker.

Vård och omsorgsplan 2020-2023

Ny Vård och omsorgsplan är antagen av kommunfullmäktige 1 april 2020 och gäller från 1 april 2020.

Vård och omsorgsplan 2020-2023

Publicerad 2016-03-23 kl 11:25
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2022-03-17 kl 16:31