Stäng

Valet 2022

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, Kanslienheten
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Det är kommunens ansvar att genomföra allmänna val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige och val till Europaparlamentet samt eventuell kommunal folkomröstning.

Allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

Vart fjärde år är det allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Valen genomförs den andra söndagen i september. Nästa ordinarie val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige är söndag 11 september 2022.

Det senaste valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige genomfördes 9 september 2018.

Om valresultatet 9 september 2018 på Valmyndighetens webbplats

Val till Europaparlamentet (EU-valet)

Val till Europaparlamentet sker vart femte år. Det senast valet till Europaparlamentet genomfördes söndag 26 maj 2019. Nästa val till europaparlamentet planeras äga rum i maj-juni 2024. 

Om valresultatet till Europaparlamentet 26 maj 2019

Kommunal folkomröstning 

Ingen kommunal folkomröstning äger rum i Svedala kommun i samband med valet 11 september 2022. 

Information om vilka kommuner som genomför folkomröstning finns hos Valmyndigheten. 

Svedala kommun genomförde söndagen 26 maj 2019 en kommunal folkomröstning. Kommunens medborgare fick enom folkomröstningen ge sin röst om en eventuell etablering av ett kriminalvårdsanstalt i kommunen.

Resultatet från folkomröstningen 26 maj 2019   

Det är kommunens fullmäktige som beslutar om en lokal folkomröstning ska äga rum, antingen på politikens eget initiativ eller på begäran från medborgarna. En folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade av medborgarna begär det och om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande. Det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar. Rösträtt har alla med rösträtt vid kommunala val i det område där folkomröstningen ska hållas.

Publicerad 2018-08-07 kl 15:21
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2022-06-28 kl 16:33