Stäng

Ung utan jobb

Kontakt

Maria Mogensen
Studie-och yrkesvägledare
040-626 87 79
maria.mogensen@svedala.se
Lisbeth Ershagen
Studie-yrkesvägledare
040-626 87 77
lisbeth.ershagen@svedala.se

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.

Aktivitetsansvaret, som tidigare kallades informationsansvar, gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Ungdomar under 20 år

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som gått ut grundskolan men som inte går i gymnasiet nu eller inte har fullföljt en utbildning på nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar under 20 år.

Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning igen.

Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Publicerad 2017-03-16 kl 11:56
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2021-03-25 kl 09:21