Stäng

Kart- och mätuppdrag

Kontakt

Bygg och miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Drop-in: Onsdagar kl 15-17

Vår kart- och mätningsingenjör hjälper dig gärna med olika kart- och mätningsuppdrag. Du kan bland annat beställa en nybyggnadskarta som du i vissa fall behöver när du ska ansöka om bygglov, eller beställa kontrollmätningar, utstakning och lägeskontroll.

Olika typer av kartor

När du ansöker om att få göra en nybyggnation behöver du göra en situationsplan och lämna in i samband med din lovansökan.  På situationsplanen visar du vad du vill bygga genom att rita in vad och var på fastigheten. Underlaget till situationsplanen kan vara olika beroende vilken typ av åtgärd du vill göra, men bygger alltid på ett kartutdrag eller en nybyggnadskarta.

Kartutdrag

Vid enklare åtgärder, som exempelvis ett plank eller ett förråd, räcker det oftast med att du använder ett kartutdrag för att göra din situationsplan. När du lämnar in din situationsplan i samband med din ansökan gör bygglovshandläggarna en bedömning om den anses tillräcklig. I vissa fall kan situationsplanen behöva kompletteras med enklare inmätningar eller ersättas med en nybyggnadskarta. Skulle det behövas kommer du att få information om det i samband med att din ansökan granskas. 

Karttjänst Tomtkarta

Du kan själv göra ett kartutdrag genom att ange din fastighetsadress i vår karttjänst Tomtkarta. Din fastighet markeras då i kartan och du kan spara bilden som en PDF.

Karttjänst Tomtkarta

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett underlag till situationsplanen som används vid större byggnadsåtgärder, som exempelvis nybyggnad av bostadshus.

  • Kartan visar fastighetens läge, mått och befintliga byggnader.
  • Kartan visar också höjdangivelser, angränsande gator och vägar samt anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Husutsättning och lägeskontroll

När ditt bygglov har blivit beviljat och du har fått ditt startbesked är det dags att markera husets placering. Vid en nybyggnad av exempelvis ett bostadshus behöver du en grovutsättning och en finutsättning. När huset är byggt och fasaden är på plats kontrolleras placeringen genom en lägeskontroll.

  • En grovutsättning innebär att varje hörn av byggnaden markeras med stakkäppar.
  • Vid en finutsättning markeras byggnadens läge med exakt placering. Finutsättningen görs när markarbetet är färdigställt och innan arbetet med husgrunden ska påbörjas. Innan finutsättningen kan utföras ska profiler slås ner i marken, vilket görs av de som bygger.
  • När byggnaden nästan är klar är det dags för en lägeskontroll. Beställning av lägeskontrollen görs först när fasaden är på plats.

Avgift för kart- och mättjänster 

Priser för de olika kart- och mättjänsterna varierar eftersom de beräknas på bland annat fastighetens yta, antal timmar kart- och mätingenjören lagt ner på mätningen, eller hur många stakkäppar som har satts ut.

Taxor och avgifter Svedala kommun

Beställa kart- och mätuppdrag

I vår e-tjänst kan du beställa kart- och mätuppdrag snabbt och enkelt. Vid beställning av en nybyggnadskarta har vi en ungefärlig handläggningstid på en månad. För en grov- och/eller finutsättning vi behöver din beställning minst en vecka innan önskat datum. 

Beställa kart- och mätuppdrag

Om det endast är en del av en större fastighet som ska mätas, eller om du behöver en karta som innehåller uppgifter om färdig golvhöjd är det bra om du beskriver det i beställningen.

Behöver du hjälp?

Om du upplever ett problem med funktionen kartutdrag, eller om du får ett meddelande om att fastigheten är för stor kontakta du oss på registrator.bmn@svedala.se . Vi kan också hjälpa dig med utskrift men för det tar vi ut en mindre avgift.

Du kan också nå oss via post eller telefon om du saknar möjlighet att beställa uppdrag digitalt.

Postadress:
Svedala kommun
Bygg och miljö
233 80 Svedala

Publicerad 2018-03-12 kl 08:30
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-07-04 kl 13:37