Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Komplementbyggnad (carport, garage, förråd och växthus)

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Det krävs oftast bygglov för att du ska få uppföra ett garage, en carport, ett förråd eller ett växthus. Bestämmelser om storlek av byggnaden samt placering och utformning kan skilja sig åt i olika områden. I vissa fall kan du uppföra byggnaden som en attefallsåtgärd. Då kräver vi en anmälan om attefallsåtgärd.

Självservice

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)

Anmälan om förhandsbesked

Vad gäller i det område där min fastighet ligger?

Om din fastighet ligger i ett område där det finns detaljplan eller områdesbestämmelser kan det finnas specifika regler för hur du får bygga på din fastighet.

Nybyggnad och tillbyggnad som attefallsåtgärd

Du kan uppföra ett garage, en carport, ett förråd eller ett växthus som ett fristående attefallshus om byggnaden är max 25 kvadratmeter i yttermått. Om du vill uppföra en byggnad som attefallshus ska du lämna in en anmälan om attefallsåtgärd.

Mer information om attefallsåtgärder

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse

Utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse får du lov att uppföra en komplementbyggnad utan bygglov om max 1/3 av huvudbyggnadens yta, dock maximalt 40 kvm.

Mer information om utanför planlagt område

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om bygglov för komplementbyggnad ska du bifoga följande handlingar:

Situationsplan i skala 1:500

 • Redovisa alla befintliga byggnader på fastigheten.
 • Markera tydligt vilka delar som ska byggas.
 • Sätt ut mått på nybyggnationen:
  • Huvudmått på byggnaden.
  • Avstånd till fastighetsgränser.

Fasadritningar i skala 1:100

 • Visa samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck för varje fasad.
 • Ange material och färgsättning på husets fasad, tak, fönster.

Planritning i skala 1:100

 • Markera dörrar och fönster.
 • Markera vad ytorna ska användas till.
 • Ange yttermått på byggnationen.

Sektionsritning i skala 1:100

 • Ritningen ska visa byggnaden i genomskärning och höjden ska vara måttsatt.
 • Det ska framgå på planritningen var sektionen är tagen.

Det kan i vissa fall kräva anmälan om kontrollansvarig.

Lista på certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats

Förslag till kontrollplan

Om kontrollplaner och mallar

Publicerad 2020-02-21 kl 16:29
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:21