Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vatten och avlopp

Kontakt

Kundservice
Vid driftstörningar
040-626 80 00
Anne-Marie Pedersen
VA-chef
040-626 80 57
annemarie.pedersen@svedala.se
Lin Linde
VA-ingenjör
040-626 82 17
lin.linde@svedala.se
Jörgen Järevang
Projektledare
040-626 81 08
jorgen.jarevang@svedala.se

Här kan du läsa om aktuella projekt och utbyggnader för vatten- och avloppsverksamheten, hur du kan lämna vattenavläsningen och hur du ansöker om kommunalt vatten och avlopp.

Utbyggnad av vatten och avlopp till Västra Kärrstorp

Utbyggnaden beräknas starta i mitten av juni och beräknas pågå till januari 2019. Överföringsledningen från Västra Kärrstorp kommer att läggas parallellt med Ingelstadsvägen. De fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet kommer att bli anslutas till det kommunala spillvattenavloppet. Fastigheter inom verksamhetsområdet kommer att bli kontaktade inför byggstarten. En mindre pumpenhet kommer att installeras på varje fasighet. Spillvattenledningen från bostadshuset och ut till pumpenheten byggs med självfallsledning. Till pumpenheten får endast tillföras avloppsvatten.

Utsedd byggentreprenör är NCC Sverige AB.

Den som står som lagfaren ägare när kommunen skickar ut fakturan för anslutningsavgifter för vatten och avlopp är skyldig att betala. För utbyggnaden av Västra Kärrstorp blir detta troligen i februari 2019.

Sms eller mejl vid driftstörning

Om du vill få driftinformation om till exempel arbeten som orsakar avbrott i vattenförsörjningen eller om det skulle gå ut en kokningsrekommendation för att vattenkvaliteten inte är tillräckligt bra, kommer du att kunna få veta detta via sms eller mejl. Observera att det endast är händelsebaserad information om till exempel vattenavbrott eller andra avvikelser som vi kommer att skicka ut.

Läs mer och anmäl dig för att få sms eller mejl vid driftstörning.

Vattenavläsning

 Avläsning av din vattenmätare gör du enkelt via e-tjänsten Vattenavläsning.

Här hittar du e-tjänsten Vattenavläsning

Ansöka om att ansluta fastighet till kommunalt vatten och avlopp

Läs mer om vad som gäller för att ansluta fastighet till det kommunala nätet för vatten och avlopp

 

Publicerad 2016-03-23 kl 13:42
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2018-05-09 kl 17:08