Stäng

Buller, vedeldning och luftkvalitet

Kontakt

Bygg och miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Öppettider
Onsdagar kl 15:00-17:00

Buller

Buller upplevs idag av många människor som ett av de största miljöproblemen. Enheten för buller är decibel (dB) och uttrycks i en logaritmisk skala. En förändring av ljudnivån med 10 dB(A) upplevs som en ungefärlig fördubbling eller halvering av ljudet.

Vedeldning

Framför allt under vintertid är det lockande att tända en brasa, speciellt om det är kallt och ruggigt ute. För miljön och allas trivsel förutsätter det dock att eldningen sköts på rätt sätt. I Svedala kommun får man trivselelda två gånger per vecka. Med trivseleldning menas att uppvärmning av huset i huvudsak sker på annat sätt. Läs mer och få bra råd om hur du på bästa sätt tänder din brasa på Naturvårdsverkets webbplats.

Webbplats Naturvårdsverket

Luftkvalitet

Studier visar att det finns tydliga samband mellan negativa effekter på människors hälsa och halter av olika föroreningar i utomhusluften. Effekterna har också visat sig uppstå vid lägre nivåer än man tidigare trott. Svedala kommun är medlem i Skånes Luftvårdsförbund som är ett samarbete mellan kommuner, länsstyrelsen, olika industriföretag, Region Skåne med flera.

Rapport Kontroll av inom samverkansområdet Skåne – årsrapport Svedala kommun 2018

Publicerad 2016-03-23 kl 13:43
Sidansvarig: Viktoria Olsson
Uppdaterad 2021-12-02 kl 08:08