Stäng

Krisberedskap

Kontakt

Var förberedd om krisen kommer till Svedala kommun! Här får du viktigt information om vad som gäller vid en kris eller om det skulle bli krig, så att vi tillsammans ska klara oss så bra som möjligt.

Broschyr: Om krisen eller kriget kommer

År 2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. Om du inte har den kvar kan du ladda ner den från MSB:s webbplats. 

Ladda ner broschyren "Om krisen eller kriget kommer", MSB, öppar ny flik (på flera språk)

Lokal information: Var förberedd om krisen kommer till Svedala kommun

År 2024 skickade vi ut broschyren "Var förberedd om krisen kommer till Svedala kommun" till alla hushåll i Svedala kommun. Den innehåller viktig lokal information och kompletterar MSB:s broschyr. Du kan även ladda ner broschyren digitalt.

Ladda ner broschyren "Om krisen kommer till Svedala kommun", pdf, öppnar ny flik

Förbered dig

Vid en kris kommer kommunens hjälp först gå till dem som behöver den mest. Och det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Prata med grannar, vänner och familj och fråga om de behöver hjälp med något. Ju mer förberedd du är på att klara dig själv, desto bättre blir vår gemensamma förmåga att hantera en kris.

Här hittar du viktig information om vad som gäller vid en kris eller om det skulle bli krig, så att vi tillsammans ska klara oss så bra som möjligt.

Publicerad 2017-09-15 kl 11:08
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2024-06-13 kl 16:56