Stäng

Krisberedskap

Kontakt

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen har en krisberedskap för sådana situationer. Du kan också förbereda dig själv för en kris.

I vår vardag förutsätter vi att saker som vatten, el och transporter fungerar. Men ibland händer det saker som stör eller slår ut dessa samhällsfunktioner. Vi arbetar med att ha beredskap för det, vare sig det är olyckor, oväder eller något annat.

Råd till dig som privatperson

Du har stora möjligheter att förbereda dig på det oväntade. På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har de samlat råd som riktar sig direkt till dig som privatperson inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor.

Webbplats MSB

Krisinformation.se – aktuell information från myndigheter

På Krisinformation.se förmedlas aktuell information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. Om du vill ha information om allvarliga olyckor, bränder, naturkatastrofer eller sjukdomsutbrott ringer du 113 13.

Webbplats krisinformation.se

Lilla Krisinfo – krisinformation för barn

I en kris behöver alla samhällsmedborgare – även barn och unga – få pålitlig, tydlig och snabb information. På Lilla Krisinfo får barn lärande och förberedande information om till exempel skyddsrum, översvämningar och hjärtlungräddning. Lilla Krisinfo lyfter även aktuella händelser som väcker frågor hos barn, till exempel texter om coronapandemin, kriget i Ukraina och Nato. Lilla Krisinfo är en del av Krisinformation.se, som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Webbplats Lilla Krisinfo

Om krisen eller kriget kommer

Det viktigaste under en kris är att ha dricksvatten, mat och värme, samt att kunna ta emot viktig information. Det kan du läsa mer om i broschyren "Om krisen eller kriget kommer". 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade ut broschyren till alla hushåll under 2018 på uppdrag av regeringen. Regeringen vill att vi alla ska vara bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig.

Broschyren finns även att hämta på kommunhuset i Svedala eller att ladda ner från MSB:s webbplats.

Ladda ner broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” (msb.se) (på flera språk)

Vanliga frågor och svar om krisberedskap

Elavbrott

Utomhusvarning och VMA (Viktigt Meddelande)

Skyddsrum

Publicerad 2017-09-15 kl 11:08
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2023-05-25 kl 15:59