Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skärmtak och friggebod

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Om det finns ett en- eller tvåbostadshus får du ofta lov att uppföra skärmtak och friggebodar upp till 15 kvm utan bygglov.

Friggebod

Om du planerar att uppföra en friggebod så är den bygglovsbefriad om boden:

 • är max 15 kvm. Om du har flera bodar räknar vi den sammanlagda ytan.
 • har en högsta höjd på max 3 meter.
 • placeras i omedelbar närhet till bostadshuset.
 • inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte grannen
 • godkänt en närmare placering
 • inte placeras närmare gata eller allmän platsmark än 4,5 meter.
 • placeras fristående.
 • inte kräver bygglov enligt detaljplanen eller områdesbestämmelserna för fastigheten.

Om det i detaljplanen inte står att det kräver bygglov för friggebod kan du placera friggeboden på prickad mark (som du normalt inte får bebygga), dock inte närmre tomtgräns än 4,5 m. Friggebodens yta räknas inte in i arean som enligt detaljplanen får bebyggas.

Strandskydd

Om du planerar att bygga i närheten av sjö eller vattendrag kan det kräva strandskyddsdispens.

Allmän väg

Vid placering i närheten av allmän väg kräver det tillstånd från Länsstyrelsen.

Skärmtak

Om du planerar att uppföra ett skärmtak så är den bygglovsbefriad om taket:

 • är max 15 kvm. Har du flera skärmtak räknar vi den sammanlagda ytan.
 • ska placeras över uteplats, altan, balkong eller entré på bostadshuset eller tillhörande komplementbyggnader.
 • inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte grannen godkänt en närmare placering.
 • inte placeras närmare gata eller allmän platsmark än 4,5 meter.
 • inte kräver bygglov enligt detaljplanen eller områdesbestämmelserna för fastigheten.

Ett skärmtak ska kraga ut från en byggnad, skydda uppåt mot yttre klimat, ha ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med byggnaden som det är en del av.

Ett skärmtak ska även ha sin bäring från den byggnad den kragar ut från samt vara en enkel konstruktion och inte vara en del av taket på byggnaden som den är placerad på. Ett skärmtak kan aldrig vara en fristående konstruktion.

Om det inte i står i detaljplanen att skärmtak kräver bygglov räknar vi inte in ytan av skärmtaket i arean som enligt detaljplanen får bebyggas.

Publicerad 2020-02-21 kl 16:29
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:26