Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kontrollplaner

Kontakt

Handläggare och inspektörer, telefontid
Måndagar kl 10:00–12:00, torsdagar kl 13:00–15:00
Administratörer, telefontid
Tisdagar, onsdagar kl 09:30–11:30
Besökstid ersatt med telefontid tillsvidare
Onsdagar kl 15–17
040-626 80 00

Alla åtgärder som kräver bygg- eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram. Samma gäller för anmälningspliktiga åtgärder. En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Du behöver en kontrollplan för alla åtgärder som kräver bygg-, rivnings-, marklov eller en anmälan.

Kontrollplanen ska senast finnas hos oss inför det tekniska samrådet. Är det möjligt skickar du med planen redan vid ansökan eller anmälan.

En kontrollplan ska alltid tas fram för åtgärder som kräver:

  • Bygglov
  • Rivningslov
  • Marklov
  • Anmälan

Hur ska kontrollplanen se ut?

Det finns inga bestämmelser för hur en kontrollplan ska se ut, men det är viktigt att den är tydlig och lätt att förstå. Därför kan det vara lämpligt att göra den i tabellform. 

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att du behöver fler eller färre kontrollpunkter än vad som anges i exemplen.

Vi får inte lov att ta fram kontrollplaner åt dig som sökande. I större ärenden, till exempel om du ska bygga en ny villa, är det den kontrollansvarige som ska göra kontrollplanen. Det är i de mindre ärendena, där du inte behöver en kontrollansvarig som våra exempel kan ge tips och inspiration.

Kontrollplaner för åtgärder som kräver bygglov

Kontrollplaner för åtgärder som kräver anmälan

Avvecklingsplan

Avvecklingsplan mall kontrollplan

Mallar för kontrollplan

Publicerad 2019-06-19 kl 11:19
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-02-21 kl 17:22