Stäng

Vision

Foto: Sandellsandberg arkitekter AB

Kontakt

Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Öppettider
Måndagar kl 08:00-17:00
Tisdagar kl 08:00-17:00
Onsdagar kl 08:00-17:00
Torsdagar kl 08:00-17:00
Fredagar kl 08:00-15:00

I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet. Det är Svedala kommuns politiska vision 2019-2022 som är framtagen och beslutad av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2018 om en ny vision för Svedala kommun.

I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet.

Till visionen finns fem övergripande mål.

Övergripande mål

  • Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt.
  • Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun.
  • Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt.
  • Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt.
  • Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans.

Översiktsplan

Översiktsplan 2018 ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Översiktsplanen bygger på det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt. 

Svedala kommuns översiktsplan – Det goda livet

Publicerad 2019-05-09 kl 09:39
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2022-03-17 kl 16:37