Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Utvändiga ändringar

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Om du ska måla om, byta eller ändra tak, sätta in nya fönster eller göra andra fasadändringar kan du behöva ansöka om bygglov för att få göra utvändiga ändringar.

Självservice

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Exempel på när det kräver bygglov

  • Byta fönster eller dörrar till annan storlek eller sätta in nya där det inte funnits några tidigare.
  • Sätta in takfönster.
  • Byta kulör eller material på fasad om detta ändrar karaktären på huset.
  • Ändra takbeläggning till annan kulör eller annat material.
  • Göra om en carport till ett garage.

Utvändiga ändringar i grupphusområde

Om din fastighet ligger i ett grupphusområde kan det gälla särskilda bestämmelser i ditt område. Det kan vara hur du får färgsätta fasaden, fönster och dörrar, vilka material du får använda på taket, fasaderna, vindskivor och gavlar.

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om bygglov för utvändiga ändringar ska du bifoga följande handlingar:

  • Situationsplan i skala 1:400/1:500 - visa var på tomten byggnaden är placerad. 
  • Fasadritningar i skala 1:100 på samtliga fasader som den utvändiga ändringen berör.
  • Planritning i skala 1:100 - måttsätt och visa vilka rum som blir berörda och hur utrymmet blir påverkat.
  • Sektionsritning i skala 1:100.
  • För att få startbesked direkt i samband med bygglovet kräver vi oftast ett förslag på en kontrollplan.
Publicerad 2020-02-21 kl 16:30
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:28