Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Förskola och barnomsorg

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Vi erbjuder förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) till alla barn i åldern 1-5 år. Både kommunen och fristående driver verksamheterna.

Val av förskola, pedagogisk omsorg och OB-omsorg

Du kan välja förskola och fritidshem samt ansöka om plats via vår webbportal.

Info om förskola i Coronatider

Ansök om förskola pedagogisk omsorg och OB-omsorg

Frågor och svar om barn i förskola

Förskolans verksamhet

Våra förskolor är till för barn som är 1-5 år (6 år) eller tills barnet är inskrivet i förskoleklass, grundskola eller särskola. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål när barnens schema omfattar dessa måltider. Förskolorna är öppna skoldagar, lovdagar och alla studiedagar förutom en studiedag per termin.

Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg, som är ett alternativ till förskola och fritidshem, är till för barn som är 1-13 år. Den pedagogiska omsorgen är öppen skoldagar och lovdagar. Det finns också OB-verksamhet, det vill säga pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål till barnen när deras schema omfattar dessa måltider.

Kommunen tillhandahåller inte öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

OB-omsorg

Vi har omsorg för barn under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuder i den omfattning du behöver med hänsyn till dina arbetstider och familjens situation i övrigt. Denna omsorg är så kallad omsorg under obekväm arbetstid (OB-tid).

Nationella styrdokument på Skolverkets webbplats förskoleverksamhet

Pedagogisk omsorg på Skolverkets webbplats

Broschyr om familjedaghem

Webbsida med information om OB-omsorg i kommunen

Publicerad 2016-03-23 kl 11:12
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2018-08-27 kl 15:46