Stäng

Äldre

Foto: Scandinav bildbyrå

Kontakt

Maria Danielsson
Områdeschef Vård och omsorg
040-626 81 61
maria.danielsson@svedala.se
Joakim Thuresson
Biträdande områdeschef Vård och omsorg
040-626 81 75
joakim.thuresson@svedala.se

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Kommunen arbetar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Kommunens verksamhet ska ge äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett normalt och självständigt liv. Det innebär att äldre och personer med funktionsnedsättning så långt det är möjligt ska kunna bo kvar i ordinärt boende.

En förutsättning för det är att kommunen på olika sätt arbetar för detta i samhällsplaneringen, att det finns öppen verksamhet samt att det finns bostäder med hög tillgänglighet och att det finns tillgång till heminsatser. Vid ett omfattande vårdbehov ska plats i särskilt boende erbjudas.

Du kan läsa mer om vad äldreomsorgen i Svedala kommun i vår broschyr.

Broschyr om äldreomsorgen

Vård och omsorgsplan 2020-2023

Vård och omsorgsplanen är antagen av kommunfullmäktige 1 april 2020 som gäller från 1 april 2020.

Vård och omsorgsplan 2020-2023

Publicerad 2016-03-23 kl 11:27
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2022-03-17 kl 16:26