Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Rivningar

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Du behöver rivningslov för att riva en byggnad som varit bygglovspliktig. Du behöver inget lov för att riva byggnader som du får uppföra utan bygglov, som till exempel en friggebod.

Självservice

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)

Anmälan om förhandsbesked

Du får inte påbörja rivningsarbetet förrän du fått beslut om rivningslov och startbesked. Vid omfattande rivningar kan vi kräva att du anlitar en certifierad kontrollansvarig.

Lista på certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats

Handlingar du behöver vid ansökan

Situationsplan i skala 1:500 där byggnader som ska rivas är tydligt markerade.

Rivningsplan som redovisar:

  • materialinventering där det framgår ingående material och hur mycket.
  • uppgifter om farliga avfall, såsom exempelvis asbest eller PCB, som kan uppkomma och var i byggnaden dessa finns.
  • hur du ska sortera farligt avfall.
  • hur du ska sortera annat avfall.
  • hur du hanterar de olika avfallssorterna. Exempelvis genom materialåtervinning, energiutvinning eller deponering.
  • om det kräver särskilda skyddsåtgärder vid rivningsåtgärderna med hänsyn till risk för skador på människor, djur eller växter.
  • redogörelse för rivningsmetoden.
  • uppgifter om var du ska lämna avfallet.

Skadedjursintyg om det är en uppvärmd byggnad.

Du kan behöva anmäla om kontrollansvarig.

Lista på certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats

Publicerad 2020-02-21 kl 16:29
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:25