Stäng

Kulturpris, idrottspris och stipendier

Kontakt

Joakim Lignercrona
Föreningssamordnare
040-626 82 58
joakim.lignercrona@svedala.se

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut priser och stipendier som ska uppmuntra personer som är aktiva inom kultur, idrott och ideellt arbete med barn och unga i föreningslivet. Intentionen är att stimulera samarbeten och möten samt attrahera nya människor och grupper att delta och engagera sig. Du kan välja att själv ansöka eller nominera någon annan.

Priserna och stipendierna bidrar till utvecklingen av det lokala kultur- och föreningslivet i dialog med medborgarna. Diskrimineringsgrunderna i kultur- och fritidsplanen ingår i de kriterier som nämnden utgår ifrån i sin bedömning. När människors fria tid präglas av bredd och jämlikhet säkras återväxten i föreningslivet, medborgarnas delaktighet stärks och tillsammans skapar vi en attraktiv kommun.

Ansök eller nominera

Du ansöker eller nomierar via vår e-tjänst. E-tjänsten är öppen 1 januari-31 mars 2024.

E-tjänst: Ansök eller nominera till priser och stipendier

Du som ansöker eller den du nominerar ska vara född, uppväxt, bosatt i eller på annat sätt ha anknytning till Svedala kommun. När det gäller lokala föreningar ska de vara registrerade hos Kultur- och fritidsenheten, Svedala kommun.

Kulturpris

Den/de som nomineras ska ha bedrivit verksamhet som kommit medborgarna till del, på kort eller lång sikt, inom följande områden: litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, mat, teater, dans, textilkonst, museiverksamhet, utställningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturarv, bildning eller andra jämförbara områden. Även längre tids ideell gärning inom kulturområdet som bidragit till att utveckla det lokala kulturlivet, kan prisas.

Allmänheten, en förening/organisation kan nominera en eller flera kandidater, en förening, organisation eller sammanslutning av personer. Kulturpriset kan inte sökas.

Kulturstipendium

Kulturstipendiet ska ge uppmuntran och stöd för kulturutövande ungdomar och unga vuxna till och med 25-årsålder, att förverkliga en idé, ett projekt, en studieresa eller motsvarande.

Kulturstipendiet kan både nomineras av allmänheten, en förening eller organisation samt sökas av person med dokumenterat lovande förutsättningar inom kulturområdet.

Idrottspris 

Idrottspriset kan ges till person/personer eller lag, som under det gångna året visat dokumenterade, lovande prestationer inom idrottsområdet och/eller utvecklat färdigheter i en lokal förening. 

Allmänheten eller en förening/organisation kan nominera en eller flera kandidater, en förening eller organisation. Idrottspriset kan inte sökas.

Årets ledare för barn och unga

Stipendiet "Årets ledare för barn och unga" ska ge stöd och uppmuntran till en person med dokumenterat, framträdande insatser för barn och unga och som vill utvecklas som ledare inom olika områden. Stipendiet "Årets ledare för barn och unga" kan både nomineras av allmänheten, en förening eller organisation eller annan ledare samt sökas av person med dokumenterat lovande förutsättningar inom området.

Förra årets mottagare

2022 års priser och stipendier delades ut på nationaldagen den 6 juni 2023 till:

  • Kulturstipendium: Sabina Levin, Musikalartist
  • Kulturpris: Jonas Almqvist, Trubadur
  • Idrottspris: André Hall, Svedala Kampsportförening
  • Stipendium "Årets ledare för barn och unga": Emla Tegner, Bara GIF
Publicerad 2016-03-24 kl 12:01
Sidansvarig: Bo Wain
Uppdaterad 2023-09-18 kl 10:39