Stäng

Kulturpris, idrottspris och stipendier

Kontakt

Anna Lundqvist Nilsson
Kultursamordnare
040-626 89 08
anna.lundqvistnilson@svedala.se

Kultur- och fritidsnämnden i Svedala delar varje år ut priser och stipendier. Ansöknings- och nomineringsperioden är 1 januari-31 mars. Ansökningar och nomineringar gäller för personer som är födda, uppvuxna, bosatta i eller på annat sätt har anknytning till kommunen samt för lokala föreningar som är registrerade hos Kultur och fritid.

Kultur- och fritidsnämndens priser och stipendier ska uppmuntra personer som är aktiva inom kultur, idrott och ideellt arbete med barn och unga i föreningslivet. Intentionen är att stimulera samarbeten och möten samt attrahera nya människor och grupper att delta och engagera sig.

Kultur- och fritidsnämndens priser och stipendier bidrar till utveckling av det lokala kultur- och föreningslivet i dialog med medborgarna. Diskrimineringsgrunderna i Kultur- och fritidsplanen ingår i de kriterier som nämnden utgår ifrån i sin bedömning. När människors fria tid präglas av bredd och jämlikhet säkras återväxten i föreningslivet, medborgarnas delaktighet stärks och tillsammans skapar vi en attraktiv kommun.

Kulturpris

Den/de som nomineras ska ha bedrivit verksamhet som kommit medborgarna till del, på kort eller lång sikt, inom följande områden: litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, mat, teater, dans, textilkonst, museiverksamhet, utställningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturarv, bildning eller andra jämförbara områden. Även längre tids ideell gärning inom kulturområdet som bidragit till att utveckla det lokala kulturlivet, kan prisas.

Allmänheten, en förening/organisation kan nominera en eller flera kandidater, en förening, organisation eller sammanslutning av personer. Kulturpriset kan inte sökas.

Kulturstipendium

Kulturstipendiet ska ge uppmuntran och stöd för kulturutövande ungdomar och unga vuxna till och med 25-årsålder, att förverkliga en idé, ett projekt, en studieresa eller motsvarande.

Kulturstipendiet kan både nomineras av allmänheten, en förening eller organisation samt sökas av person med dokumenterat lovande förutsättningar inom kulturområdet.

Idrottspris 

Idrottspriset kan ges till person/personer eller lag, som under det gångna året visat dokumenterade, lovande prestationer inom idrottsområdet och/eller utvecklat färdigheter i en lokal förening. 

Allmänheten eller en förening/organisation kan nominera en eller flera kandidater, en förening eller organisation. Idrottspriset kan inte sökas.

Årets ledare för barn och unga

Stipendiet "Årets ledare" för barn och unga ska ge stöd och uppmuntran till en person med dokumenterat, framträdande insatser för barn och unga och som vill utvecklas som ledare inom olika områden. Stipendiet "Årets ledare" för barn och unga kan både nomineras av allmänheten, en förening eller organisation eller annan ledare samt sökas av person med dokumenterat lovande förutsättningar inom området.

Ansök eller nominera till priser eller stipendium.

OBS! E-tjänsten är öppen mellan 2023-01-01 och 2023-03-31.

Gå till e-tjänsten genom att klicka på denna länk.

Utdelade priser och stipendium 2022

Kulturstipendiumet gick till Julia Fredlund

Kulturpriset gick till Morgan Levin

Idrottspriset gick till Jacob Carlèn

Stipendiumet för Årets ledare för barn och unga gick till Benjamin Andersen

 

Publicerad 2016-03-24 kl 12:01
Sidansvarig: Bo Wain
Uppdaterad 2023-01-04 kl 14:48