Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Tillbyggnad – Bygga till

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Med en tillbyggnad menar vi att en befintlig byggnad volym ökar på marken eller uppåt. Det krävs ofta bygglov för att göra tillbyggnad på ditt hus.

Självservice

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Anmälan byggnadsåtgärder (attefallsåtgärder)

Anmälan om förhandsbesked

Hur får jag bygga till mitt hus?

När du ansöker om bygglov för en tillbyggnad, gör vi en prövning mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för din fastighet, för att se om det går att bevilja bygglov. Detaljplanen reglerar bland annat hur mycket du får bygga på din tomt.

Utanför planlagt område finns inte bestämmelser om hur du får bygga till ditt hus. Vi prövar från fall till fall om det är lämpligt att bygga på platsen. Om ditt hus ligger utanför område med detaljplan är det en god idé att kontakta oss för att diskutera dina planer innan du ansöker om en tillbyggnad.

Mer information om gällande detaljplaner

Mer information om utanför planlagt område

Du kan uppföra en mindre tillbyggnad på max 15 kvadratmeter så kallad attefallstillbyggnad. Då kräver vi att du gör en anmälan.

Mer information om attefallsåtgärder

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om bygglov vid tillbyggnad ska du bifoga följande handlingar:

Situationsplan i skala 1:500 (nybyggnadskarta i vissa fall)

 • Redovisa alla befintliga byggnader på fastigheten.
 • Markera tydligt vilka delar som tillhör tillbyggnaden.
 • Sätt ut mått på tillbyggnaden:
  • Huvudmått på byggnaden.
  • Avstånd till fastighetsgränser.
 • Markera biluppställningsplatser om det är för två bilar eller fler.

Fasadritning i skala 1:100

 • Visa samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck för varje fasad.
 • Ange material och kulör för tillbyggnadens fasad, tak, fönster, dörrar samt plåt- och snickeridetaljer. Uppge gärna även den befintliga byggnadens material och kulörer. Ange kulör i färgsystemen NCS eller RAL.

Planritning i skala 1:100

 • Redovisa alla berörda våningsplan inklusive takplan i planritningen.
 • Ange rumsfunktion för befintliga och tillkommande rum.
 • Redovisa och ta hänsyn till tillgänglighet.
 • Sätt ut yttermått på tillbyggnaden samt till fast punkt på befintlig byggnad.
 • Ange färdig golvhöjd (+FG) för befintlig och tillkommande byggnadsdel.

Sektionsritning i skala 1:100

 • Visa huset i minst en genomskärning. Tydliggör höjd och våningsantal i byggnaden.
 • Sätt ut mått på byggnadshöjd, våningshöjd och färdiga golvnivåer (+FG).
 • Ange taklutning i grader från horisontalplanet.

Anmälan av kontrollansvarig

Vi kräver att du anlitar en certifierad kontrollansvarig när du ska göra en större tillbyggnad eller en tillbyggnad som innehåller vatten och avlopp. Du ska anmäla den kontrollansvariga i samband med att du ansöker om bygglov. Boverket har en lista över vilka kontrollansvariga som har ett giltigt certifikat.

Lista på certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats

Publicerad 2020-02-21 kl 16:29
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:21