Stäng

Gällande detaljplaner

Foto: Svedala kommun

Kontakt

Strategisk planeringsenhet
040-626 80 00
strategiskplanering@svedala.se

Här hittar du gällande detaljplaner. En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas, hur nya och befintliga områden och bebyggelse ska utformas och gestaltas. En detaljplan är juridiskt bindande och utgör grund för bygglovsprövning.

I kartan nedan kan du hitta detaljplaner och ladda ner plankarta och planbeskrivning.

Karta med gällande detaljplaner för Svedala kommun 

Vad får jag bygga?

Om du undrar över vad du får bygga på en viss fastighet, eller hur du ska tolka en detaljplan för till exempel ett bygglovsärende, kontakta bygglov för rådgivning.

Publicerad 2017-06-12 kl 13:59
Sidansvarig: Karolina Johnsson
Uppdaterad 2024-04-17 kl 09:21