Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Översiktsplan 2018

Kollage: Ranelid

Kontakt

Jeanette Widén Gabrielsson
Planarkitekt
040-626 83 95
jeanette.widengabrielsson@svedala.se
Lena Gerdtsson
Samhällsbyggnadschef
040-626 83 91
lena.gerdtsson@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 81 18
karin.gullberg@svedala.se

Hur vill du att framtidens kommun ska se ut? Hur vill du bo, verka och leva i Svedala kommun? Just nu håller Svedala kommun på att revidera gällande översiktsplan 2010. Översiktsplanen 2018 ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Den bygger på det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt. Vi vill ha dina tankar om den nya översiktsplanen. Var med och tyck till!

Handlingarna till översiktsplanen 2018 är ute på samråd 1 november - 31 december 2017. Du kan ta del av dem här på webbplatsen, på biblioteken i Bara, Klågerup och Svedala samt i kommunhusets foajé. Du kan lämna dina synpunkter på flera olika sätt: digitalt via webbplatsen, post eller mejl samt genom att delta i våra samrådsmöten som vi håller på olika orter i kommunen. 

Lämna synpunkter digitalt

Nytt för i år är att du kan tycka till och lämna dina synpunkter om översiktsplanen här på webbplatsen.

Lämna dina synpunkter digitalt på översiktsplanen 2018 
(Välj flik Synpunkter översiktsplan 2018)

Lämna synpunkter via post eller mejl

Du kan också skriva eller mejla till oss. Kom ihåg att lämna dina synpunkter senast 31 december 2017.

Post
Svedala kommun
Kanslienheten
233 80 Svedala

E-post 
registrator.ks@svedala.se

Tyck till under våra samrådsmöten

Samrådsmöten för allmänheten

Det finns flera tillfällen för dig att diskutera samrådsförslaget med oss. Välkommen till Bara, Svedala och Klågerup på samrådsmöten. Vi bjuder på fika.

6 november kl 18:30–20:30, Spångholmsskolan, Bara 
Anmäl dig till samrådsmöte i Bara

23 november kl 18:30–20:30 Naverlönnskolan, Svedala
Anmäl dig till samrådsmöte i Svedala

28 november kl 18:30–20:30 Tejarpsgården, Klågerup
Anmäl dig till samrådsmöte i Klågerup

Samrådsmöten för större markägare och övriga företagare

För större markägare
23 november Kl 8:30–9:30, (gemensam fika kl 9:30 – 10:00), Svedala Folkets Hus, sal B
Anmäl dig till samrådsmöte för större markägare 

Övriga företagare
23 november kl 10:00–11:00, (gemensam fika kl 9:30 – 10:00), Svedala Folkets Hus, sal B
Anmäl dig till samrådsmöte för övriga företagare

Ladda ner översiktsplanen 2018

Bilagor översiktsplanen 2018

Beslutsunderlag översiktsplanen 2018

Vad händer efter samrådet

Alla inkomna synpunkter sammanställer vi i en samrådsredogörelse efter samrådstiden. Därefter tar vi fram ett planförslag för utställning. Planförslaget beslutar kommunstyrelsen om och vi ställer ut det under två månader. Tidsplaneringen utgår från målsättningen att kommunfullmäktige ska kunna anta översiktsplanen i slutet av 2018.

Publicerad 2016-04-06 kl 12:07
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2017-11-08 kl 10:07